Specifieke maatregelen bso komen te vervallen

Vanaf 26 juni is het in de bso niet meer nodig kinderen van verschillende scholen en klassen gescheiden op te vangen. Met deze versoepeling van de maatregelen komen de zogenaamde bubbels dus te vervallen. De overige maatregelen uit het protocol kinderopvang & corona blijven wel gelden. Ook de beslisboom moet nog worden gevolgd voor verkouden kinderen.

Samenvoegen, ruilen en activiteiten

Dat is goed nieuws, ook omdat eventuele beperkingen voor het ruilen van dagen niet meer nodig zijn. In vakanties kunnen groepen eventueel weer locatie-overstijgend worden samengevoegd. Uiteraard alleen als dit in het contract of algemene voorwaarden is vermeld. Deze versoepeling maakt het ook makkelijker om (in de zomervakantie) activiteiten te organiseren.

Het kabinet schrijft over de versoepelingen:

“Met het vervallen van de contact beperkende maatregelen vanaf 26 juni geldt ook het advies tot cohortering van leerlingen in het funderend onderwijs en kinderen in de kinderopvang niet langer. Het betekent voor de kinderopvang dat zij niet langer met bubbels hoeven te werken, en dat BSO’s tijdens de zomervakantie locaties kunnen samenvoegen.” (uit Kamerbief Stand van zaken Covid-19 dd. 18 juni 2021, alinea Onderwijs, Jeugd en Kinderopvang).

Aanpassing protocol kinderopvang & corona

Het protocol kinderopvang & corona wordt op dit moment aangepast en z.s.m. gepubliceerd. Want: corona is nog niet voorbij. Maatregelen tegen de verspreiding van het virus blijven nodig. We zijn blij met de versoepelingen. Tegelijkertijd is onze oproep: blijf je aan de nog geldende regels houden, zoals 1,5 m afstand.

Zelftesten voor medewerkers

Medewerkers uit de kinderopvang kunnen nog steeds gebruik maken van de van preventieve zelftesten. Deze zelftesten hebben kinderopvanglocaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. De zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang.

Ga naar de beslisboom (verkouden) kind wel of niet naar kinderopvang?

Meer over corona & kinderopvang

Lees ook: stakingen in de kinderopvang juli 2021