Mogelijk staking in de kinderopvang op woensdag 23 juni

Update 21 juni 2021: Estafette-stakingen in de maand juli. Geen staking op 23 juni (onderstaande info is niet bijgewerkt)

Update 17 juni 2021: FAQ en standpunt BOinK toegevoegd.

Zojuist maakte de FNV bekend dat er woensdag 23 juni misschien wordt gestaakt door pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Op vrijdag 18 juni, tijdens een landelijke actiedag, maken medewerkers bekend of en zo ja wanneer er bij hun organisatie actie gevoerd gaat worden en in welke vorm, aldus de FNV.

Informeer z.s.m. bij uw kinderopvangorganisatie of er wordt gestaakt en of dat gevolgen heeft voor de opvang van uw kind. Zodat u indien nodig vervangende opvang voor uw kind kunt regelen. NB: als er geen opvang wordt geboden, hoeft u waarschijnlijk niet te betalen voor de opvang. Let op: voor uren die u niet betaalt heeft u ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Houd deze pagina en onze social media kanalen in de gaten voor updates.

Op de website van de FNV staan diverse veel gestelde vragen (FAQ) voor ouders en werkgevers, waaronder:

Hoe weet ik of bij de locatie gestaakt wordt?

De werkgevers in de kinderopvang krijgen een bericht van de FNV als er een staking binnen hun organisatie plaats gaat vinden. Zij moeten dit naar hun werknemers en de ouders van kinderen - die mogelijk die dag naar de opvang gaan - communiceren.

Ik heb een crusciaal beroep. Heb ik alsnog recht op opvang?

Wij zullen in onze veiligheidsoverleggen met de werkgevers benoemen dat noodopvang wel geregeld moet kunnen worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgevers.

Meer FAQ over de staking in de kinderopvang (website FNV)

 

Wat vindt BOinK van de staking?

BOinK voorzitter Gjalt Jellesma geeft in dit interview van Kinderopvangtotaal het standpunt van BOinK weer.

 

Lees hier het bericht van de FNV met de aankondiging van de staking.