'Snottebellen-beleid' aangepast, nieuwe beslisboom in de maak

Het zogenaamde 'snottebellen-beleid' wordt aangepast. Kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen vanaf maandag 12 juli weer naar school en de bso als zij verkouden zijn. Maar er blijven nog steeds een aantal maatregelen gelden. Belangrijk dus om de beslisboom te blijven raadplegen. De nieuwe beslisboom komt z.s.m. beschikbaar.

Er komt ook een aanpassing in de beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen (de 12+ boom). Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die volledig en gedeeltelijk of niet gevaccineerd zijn. Ook komt er een versoepeling voor mensen die in de afgelopen 6 maanden corona hebben gehad. Ook de 12+ boom wordt momenteel aangepast en komt z.s.m. beschikbaar.

Dit heeft minister De Jonge bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In de 'Maatregelenbrief COVID-19' staat bij punt 6:

Ad6) Thuisblijf en testbeleid 0-12 jarigen

Gezien de algemeen dalende en lage incidentie en het afnemend aantal clusters gerelateerd aan kinderopvang en basisscholen, is een versoepeling van het sinds januari geldende aangescherpte thuisblijf- en testbeleid (het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’) in ieder geval tot het begin van het nieuwe schooljaar mogelijk. Heroverweging van deze versoepeling, al dan niet loco-regionaal, in de komende periode kan nodig zijn op basis van epidemiologische ontwikkelingen.

Ten aanzien van het thuisblijfadvies, geeft het OMT aan dat het huidige beleid voor kinderen van 0 t/m 4 jaar kan worden uitgebreid naar kinderen van 0 t/m 12 jaar (groep 8). In het advies wordt beschreven met welke klachten kinderen naar de kinderopvang en school mogen. Ten aanzien van het testbeleid, geeft het OMT aan dat wanneer kinderen met verkoudheidsklachten naar school mogen, het huidige dringende testadvies bij verkoudheidsklachten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar komt te vervallen. In het advies wordt beschreven in welke gevallen een dringend testadvies geldt. Uiteraard kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 altijd getest worden.

Lees de hele brief van minister De Jonge over de coronamaatregelen - d.d. 6 juli 2021.

 

Protocol kinderopvang & corona

Het protocol kinderopvang & corona wordt eveneens geüpdatet. Daarin worden alle nieuwe regels opgenomen. Houd onze website en sociale media kanalen in de gaten.

Meer over corona & kinderopvang

Lees ook: Geschillencommissie: kinderopvang moet ouder deel van kosten tijdens coronasluiting terugbetalen