Opvang doorbetalen bij quarantaine kind of sluiting opvang?

Er zijn momenteel verschillende corona-gerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Hoe zit het dan met de betaling en de kinderopvangtoeslag? De Rijksoverheid heeft in relatie tot de kinderopvangtoeslag een en ander gecommuniceerd. In dit artikel vullen we die informatie aan met belangrijke aandachtspunten voor ouders. Want als ouders en kinderopvang samen afspraken maken over aangepaste betaling, kan dat (grote) gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag. Lees onderstaande informatie daarom zorgvuldig door om (hoge) terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag te voorkomen. Krijgt u ruildagen aangeboden als compensatie, let dan op de aandachtpunten onderaan dit artikel. Kunt u het met de organisatie niet eens worden over de betaling of compensatie? Lees dan onderaan dit artikel wat u kunt doen.   

coronavirus 580px

Informatie Rijksoverheid - aandachtspunten voor ouders


Rijksoverheid
: Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen.  

BOinK: Kiest u in overleg met de organisatie voor deze optie dan is het belangrijk dat u de volledige factuur betaalt. Komt de ondernemer u tegemoet door alleen het deel boven het maximale uurtarief niet aan u te factureren dan heeft dat geen gevolgen voor de kinderopvangtoeslag.   

RijksoverheidWanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit geldt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen. 

BOinK: U kunt in overleg met de kinderopvangorganisatie afspreken de factuur niet of deels te betalen voor de periode dat u geen gebruik kon/kan maken van de kinderopvang. Betaalt u de uren die u niet kunt afnemen helemaal niet, dan vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren. Pas in dit geval het aantal uur dat u bij de Belastingdienst heeft opgegeven naar beneden bij. Dat kan op mijntoeslagen.nl of via de speciale kinderopvangtoeslag app van de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u toeslag moet terugbetalen. Als u de factuur weer gaat betalen pas dan ook de gegevens op mijntoeslagen.nl weer aan naar de werkelijke situatie.  

Biedt uw kinderopvangorganisatie aan om de uurprijs voor de niet afgenomen uren aan te passen tot onder het maximale uurtarief van de Belastingdienst of alleen het deel dat u aan kinderopvangtoeslag ontvangt in rekening te brengen? Ook dan moet u actie ondernemen voor de kinderopvangtoeslag. Want beide situaties ziet de Belastingdienst als korting op de uurprijs. En bij een lager uurtarief heeft u recht op minder kinderopvangtoeslag. Pas daarom het uurtarief op mijntoeslagen.nl aan om te voorkomen dat u aan het eind van het jaar kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Als u weer de volledige uurprijs gaat betalen pas dan ook de gegevens op mijntoeslagen.nl weer aan naar de werkelijke situatie. 
Let op: de kinderopvangtoeslag wordt in dit geval lager, het is daarom de vraag of deze financiële constructie voor u als ouder voordelig is.

Risico's 

Alle tijdelijke constructies, hoe goed bedoeld ook, brengen risico's met zich mee. De facturen van de kinderopvangorganisatie moeten exact overeenkomen met de gegevens die u invult / heeft ingevuld op mijntoeslagen.nl. Controleer dit daarom heel goed en vraag u af of u dit risico wilt lopen.

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de Belastingdienst niet coulant zal zijn bij het berekenen van de definitieve kinderopvangtoeslag aan het eind van het jaar of bij een eventuele controle voor de kinderopvangtoeslag. Daarom is het zo belangrijk dat u voordat u prijsafspraken maakt met de opvang, weet wat de gevolgen hiervan zijn. 

Geen compensatie vanuit de overheid 

Ondanks ons herhaaldelijke verzoek maakt het ministerie helaas geen budget vrij om ouders en houders in bovenstaande situaties tegemoet te komen. Er is dus geen compensatieregeling voor kinderopvang die niet kan worden afgenomen vanwege quarantaine of bij sluiting door een besmetting op locatie. De Rijksoverheid zegt daarover het volgende:

"In een tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage wordt bij deze kortstondige sluitingen niet voorzien. De tegemoetkoming geldt wel voor de perioden waarin de gehele kinderopvang in Nederland gesloten was (16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 en 16 december 2020 t/m 7 februari 2021, waarbij deze sluiting voor de BSO tot op heden nog doorloopt en daarmee ook de tegemoetkoming voor BSO langer door zal lopen). Hiermee werd de continuïteit van de kinderopvangsector als geheel gewaarborgd en was de kinderopvang in staat noodopvang te verzorgen waar dat nodig was." 

Ruil- of vakantie dagen ter compensatie van niet afgenomen uren

Sommige kinderopvangorganisaties bieden ruildagen aan voor dagen die u niet kunt afnemen. Als u behoefte heeft aan extra dagen én de dagen kunnen daadwerkelijk worden afgenomen, kan dit een mooie oplossing zijn. Let wel op: deze dagen kunt u niet extra opgeven voor de kinderopvangtoeslag. U heeft de dagen immers al betaald en er toeslag voor ontvangen. Maak bij deze oplossing duidelijke afspraken en denk daarbij aan de volgende punten: 

  • Hoeveel dagen krijgt u? (is elke niet-afgenomen dag een extra dag?) 

  • Is er ruimte om de dagen af te nemen? M.a.w. is er op de dagen dat u extra opvang wilt plek in de groep voor een extra kind?  

  • Hoe lang blijven de extra dagen geldig? Binnen welke termijn moet u de dagen inzetten? Wat als er binnen die termijn geen mogelijkheid was omdat de groep vol zat, wordt dan de geldigheid verlengd?

  • Wat als blijkt dat de extra dagen helemaal niet afgenomen konden worden, krijgt u dan alsnog uw geld terug? Let in dat geval op de gevolgen voor de kinderopvangtoeslag, zie hierboven.

  • Hoe ver van te voren moet u de extra opvang aanvragen? 

  • Gelden er nog andere voorwaarden? 

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?  

Geef dat aan bij de kinderopvangorganisatie. Voor u zijn de lasten zwaarder dan voor ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. Mogelijk kan er voor u een andere afspraak worden gemaakt m.b.t. de kosten / doorbetalen van de facturen. Zie ook deze informatie over de compensatie voor de kosten kinderopvang tijdens de coronasluiting voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Als u het niet eens bent met de facturen / regeling

Mag een kinderopvang uren factureren die ouders niet hebben kunnen afnemen? Er is geen eenduidig antwoord is op de vraag of kinderopvangorganisaties in hun recht staan om uren die niet zijn afgenomen wel deels of helemaal te factureren. Meer daarover leest u in dit artikel. Bent u het niet eens met de facturen / handelswijze van uw kinderopvangorganisatie en komt u er onderling niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om naar de Geschillencommissie Kinderopvang te gaan. Of, als tussenstap contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Het Klachtenloket kan u adviseren en bemiddelen. Indien u de stap naar het Klachtenloket en/of de Geschillencommissie neemt worden we graag op de hoogte gehouden van de uitkomst zodat we met die informatie weer andere ouders kunnen helpen. Meer over het Klachtenloket en de Geschillencommissie leest u hier

BOinK voor ouders, ook in coronatijd 

Wekelijks hebben wij overleg met de branchepartijen kinderopvang BK en BMK en de directie kinderopvang van het ministerie van SZW over de gevolgen van corona voor de kinderopvang. Daar vragen we voortdurend aandacht voor bovenstaande punten. We hebben het ook nog apart onder de aandacht van minister Koolmees gebracht. U kunt ervan op aan dat wij de belangen van ouders blijven behartigen. Heeft u vragen of wilt u een signaal afgeven? Bel dan naar ons spreekuur. Dat helpt ons in de behartiging van de belangen van ouders in de kinderopvang. 

Meer over BOinK

Meer over corona & kinderopvang