Basisscholen en kinderdagopvang weer open, bso nog gesloten

Rijksoverheid | RTV Utrecht


Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet zondag 31 januari besloten.
Volgens het OMT is het verantwoord als de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden. Op de bso wordt wel noodopvang geboden. De compensatieregel voor ouders voor de kosten voor bso loopt door.

‘Opluchting’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): “Het is een opluchting dat de scholen weer open kunnen. Voor ouders en leraren, maar natuurlijk vooral voor de leerlingen. Want kinderen leren het beste op school, ook in sociaal opzicht. Tegelijkertijd blijven we de situatie goed in de gaten houden, want de situatie in Nederland blijft ernstig.”

'Gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): "De kinderopvang kan gelukkig weer open. Dat betekent dat jonge kinderen weer samen met hun leeftijdsgenootjes in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen, terwijl ouders zich met een gerust hart kunnen concentreren op hun werk. Voor veel gezinnen zal dit een opluchting zijn. Het combineren van thuiswerken en de zorg voor jonge kinderen vraagt veel van ouders. Hetzelfde geldt voor al die kinderopvangmedewerkers die onder stoom en kokend water de noodopvang hebben opgezet en draaiende gehouden. De opening van het basisonderwijs en de kinderopvang gaat echter gepaard met een onveranderde verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Werk als dat ook maar even kan thuis, beperk reisbewegingen en vermijd contactmomenten. Ook op het schoolplein en bij inloop van kinderopvanglocaties. Alleen op die manier is het verantwoord om weer open te gaan."

Contacten beperken

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s op scholen en kinderdagopvang verder te beperken. Het RIVM heeft voorstellen gedaan hoe de dagopvang en de scholen hiermee om kunnen gaan. Op basis van die voorstellen komt het kabinet, in overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners, op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Bij klachten moeten kinderen naar huis* en als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep in quarantaine.

Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en BOinK zijn onafgebroken in overleg over deze aanvullende maatregelen. Uitgangspunt moet wat ons betreft zijn dat de maatregelen werkbaar zijn voor alle betrokken partijen: houders, medewerkers, kinderen en ouders. Alle beschikbare informatie zullen we zo spoedig mogelijk ook voor de gastouderopvang toepasbaar maken en communiceren.

De aangepaste richtlijnen zullen worden doorgevoerd in het protocol kinderopvang en de beslisboom. Zie de Kamerbrief d.d. 1 februari 2021 waarin de maatregelen gedeeld worden.

Sneltesten op basisscholen

Om besmettingen snel op te sporen en om klassen minder vaak naar huis te sturen, wil minister Slob op zeer korte termijn starten met proeven om basisschooldocenten gebruik te laten maken van sneltesten. Bezien wordt hoe de kinderopvang hierbij wordt betrokken.

Testen met prioriteit

Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al, en blijft zo voor medewerkers in het onderwijs.

Middelbare scholen

Wanneer de middelbare scholen open kunnen is nog niet besloten.

Dit is een bericht van de Rijksoverheid

 

BOinK over de heropening van kinderdagverblijven en het gesloten blijven van de bso

Gjalt Jellesma voorzitter van BOinK, vindt het onzin dat de buitenschoolse opvang niet open gaat.

Verruiming die in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar is, ís geen verruiming."Gjalt Jellesma (BOinK)

Maar belangrijker nog volgens BOinK: er worden te veel voorwaarden gesteld aan de heropening van de kinderopvang. Jellesma: "Als één pedagogisch medewerker ziek is, moet al het personeel naar huis. Dan moet de opvang dus dicht. Dat werkt niet. Laatst gebeurde dat ook: één besmetting en vijftig baby's zaten thuis waaronder ook kinderen van mensen uit de zorg die dan dus niet naar hun werk kunnen. En dan is er ook nog iets bedacht voor het samenvoegen van groepen. Dat werkt ook niet."

BOinK zegt deze week hard te gaan lobbyen om de eisen van tafel te krijgen. "We hebben het in de gaten gehouden, en veel contact gehad met ouders en dit is heel zorgeljk want verruiming die in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar is, ís geen verruiming."

Bron: RTV Utrecht

*BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland doen nog navraag bij het RIVM of ook kinderen met een (onschuldige) verkoudheid thuis moeten blijven. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we dat communiceren en indien nodig de beslisboom voor het wel of niet toelaten van kinderen op de kinderopvang aanpassen.

 

Lees ook: Aanpassing: niet factureren extra uren noodopvang

Meer over kinderopvang en corona