Nog maar één beslisboom verkouden kind: 0 jaar t/m groep 8

Update 9 oktober 2020: voortschrijdend inzicht in communicatie heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten. Kijk hier voor een overzicht van de wijzigingen.


Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. In deze nieuwe versie zijn ook weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder.

De verbeteringen in de beslisboom zijn samen met AJN Jeugdartsen Nederland tot stand gekomen. De nieuwe beslisboom is wederom voorgelegd en goedgekeurd door het RIVM. We bedanken de gebruikers van de beslisboom voor hun feedback en suggesties.

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020.

  • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
  • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
  • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
  • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.
  • De datum is aangepast.

We roepen alle ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, basisscholen* en andere professionals uit de twee branches op om met deze vernieuwde beslisboom te gaan werken. Delen van dit bericht in de link naar de nieuwe beslisboom stellen we zeer op prijs.

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school. Sinds 11 september mogen ook kinderen van 7 t/m 12 jaar met een neusverkoudheid onder dezelfde voorwaarden naar de kinderopvang/school. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de richtlijnen van het RIVM. De beslisboom is gecontroleerd en akkoord bevonden door het RIVM. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders), leerkrachten en andere medewerkers van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM. U vindt de documenten hieronder.

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Lees ook: Oproep voorrang testen zorg, kinderopvang en onderwijs

Meer over corona en kinderopvang