Oproep voorrang testen zorg, kinderopvang en onderwijs

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Voorafgaand aan het debat hebben we als branchepartijen in de kinderopvang de Tweede Kamer-leden onderstaande brief gestuurd waarin we uitleggen waarom het belangrijk is dat medewerkers in de kinderopvang (en zorg en onderwijs) voorrang krijgen bij het testen op Covid-19.

Tweede kamer der Staten Generaal logo

De branchepartijen in de kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en oudervereniging BOinK, roepen het kabinet op om zorg, kinderopvang en onderwijs voorrang te geven bij het testen. Deze beroepsgroepen zijn cruciaal voor het draaiende houden van de Nederlandse economie. Met de huidige wachttijden voor tests en uitslagen wacht deze sectoren op zeer korte termijn een onaanvaardbaar groot personeelstekort. Dit betekent onherroepelijk dat een groot deel van de ouders – inclusief zorgpersoneel – geen beroep kan doen op de kinderopvang.

Zonder kinderopvang geen zorg

Dit voorjaar bleek dat de kinderopvang een cruciale rol speelt in het draaiend houden van de Nederlandse economie. Zonder beschikbare kinderopvang kunnen ouders niet (thuis-)werken. Dit geldt met name voor ouders met jonge kinderen die in de zorg werken. Voor deze groep moet kinderopvang altijd beschikbaar zijn omdat ook nu al iedere zorgverlener moet kunnen worden ingezet. Wanneer een tweede golf zich aandient zal de urgentie alleen nog maar meer toenemen.

Nu al merken veel kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus – in steeds toenemende mate – dat zij hun personeelsroosters niet meer rond kunnen krijgen. Dit als gevolg van personeel dat niet inzetbaar is omdat het thuis zit in afwachting van een test of op een testresultaat. In enkele gevallen heeft dit al geleid tot sluiting van locaties en dit risico neemt komende maanden alleen maar toe. Ouders blijven nu afhankelijk van formele kinderopvang en hebben noodgedwongen geen andere keus zelf thuis bij hun kinderen te blijven.

Aankomend verkoudheidsseizoen

In het najaar zal het aantal verkoudheden sterk toenemen. Juist dan is het beschikbaar blijven van personeel voor het openhouden van de kinderopvang – evenals het onderwijs – van essentieel belang. Alleen wanneer het personeel in deze sectoren snel en slagvaardig getest wordt, kan worden gegarandeerd dat personeel maximaal kan worden ingezet. Uitslagen moeten snel beschikbaar zijn, zodat personeel dat kan werken, ook zoveel mogelijk aan het werk is. De kinderopvang kampt met het hoogste personeelstekort, dit tekort wordt met de huidige thuisblijfregels en wachttijden alleen maar groter.

Wij kunnen als partijen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat personeel uit beide sectoren voorrang krijgt bij het testen. Wanneer door toenemend aantal verkouden medewerkers soms wel de helft van het personeel 4 tot 5 dagen moet wachten op een testuitslag, heeft dit als direct gevolg dat groepen en klassen thuis moeten blijven.

Multiplier effect

Het ‘multiplier’ (domino)effect dat bij sluiting optreedt als gevolg van de samenhang tussen kinderopvang en onderwijs en het gevolg daarvan op beschikbaarheid van werkende ouders – en zorgpersoneel in het bijzonder – kan niet genoeg worden benoemd. Al bij de eerste golf werd meteen onderkend dat dit negatieve effect meteen een aantal vitale processen onder grote druk zet en daarmee in brede zin de gehele Nederlandse economie raakt.

Lees ook: beslisboom kinderen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang / school brengen

Meer over kinderopvang & corona