Neusverkouden kinderen welkom in de noodopvang

Update 6 januari: de tekst onder het kopje 'Testbeleid' hieronder is aangepast n.a.v. het laatste contact met RIVM vanochtend.

Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We hebben hierover voor de zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld. Beide partijen bevestigen dat vooralsnog de regels ongewijzigd zijn


U kunt deze informatie ook nalezen onderaan deze webpagina op de website van de rijksoverheid.

Inmiddels is dit ook duidelijk vermeld op de deze webpagina met informatie voor ouders over kinderopvang en basisonderwijs.

Met de beslisboom kan vervolgens per geval worden bepaald of een kind kan komen of niet. De meeste recente beslisboom is van 2 december jl.. Download hier de actuele beslisboom

Testbeleid

Het OMT heeft het kabinet onlangs geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het RIVM heeft eerder al aangegeven dat kinderen met klachten ook getest kunnen worden en dat is daarom ook al opgenomen in de beslisboom van 2 december jl.. Het verzoek om kinderen met (alleen) verkoudheidsklachten te laten testen is nu dringender. Daarom zullen we in de volgende versie van de beslisboom de tekst in het blok ‘Wanneer een kind laten testen’ aanpassen. Gezien het feit dat deze wijziging niet van wezenlijke invloed is op de beslisboom hebben we besloten nu geen nieuwe versie te publiceren.  Mochten er de komende tijd wezenlijke wijzigingen zijn in het beleid van het RIVM die invloed hebben op de beslisboom, dan zullen we de beslisboom uiteraard aanpassen.

 

 

Meer over de beslisboom

Meer over corona & kinderopvang / noodopvang