Hygiëne en ziekte in de kinderopvang

Alle kinderopvangorganisaties hebben een ziektebeleid waarin staat wanneer kinderen wel en niet naar de kinderopvang mogen komen als ze ziek zijn.  In de kinderopvang moet hygiënisch worden gewerkt. De ruimtes moeten schoon zijn en ook persoonlijke hygiëne is een aandachtspunt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee brochures die betrekking hebben op ziekte en hygiëne op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en bso. Beide brochures bevatten uitgebreide richtlijnen, regels en beschrijvingen over hoe om te gaan met deze onderwerpen. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de 'Hygiënecode voor kleine instellingen' toegepast op de kinderopvang. U kunt de brochures hieronder downloaden.

Op elke kinderopvanglocatie moet altijd één medewerker aanwezig zijn die in het bezit is van een geldig kinder EHBO diploma.

Ziekte en kinderopvang

Kinderopvangorganisaties hebben een ziektebeleid waarin staat wanneer kinderen wel en niet naar de kinderopvang mogen komen als ze ziek zijn. Dit ziektebeleid wordt door de kinderopvang zelf opgesteld. Het gaat over het algemeen uit van hoe het kind zich voelt in de groep en of het nog realistisch is dat de pedagogisch medewerker voor het kind kan zorgen. Sommige kinderziektes zijn besmettelijk, maar wanneer bekend is dat een kind de betreffende ziekte heeft is het besmettingsgevaar vaak juist alweer geweken. Besmettelijkheid van een ziekte is dus niet altijd een reden dat een kind niet kan komen naar de kinderopvang.

De brochure 'Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' van het RIVM bevat een omschrijving van de meestvoorkomende (kinder)ziekten, waaronder infectieziekten. Eén hoofdstuk gaat over vaccinaties. Ook wordt uitgelegd wanneer de huisarts moet worden ingeschakeld en of een ziekte moet worden gemeld bij de GGD.  

Lees meer: vaccineren en kinderopvang

Hygiëne in de kinderopvang

In de brochure hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van het van RIVM, staan adviezen voor persoonlijke hygiëne van zowel beroepskrachten als kinderen. Waaronder een protocol handenwassen. Maar u vindt er ook informatie over schoonmaken, voedselveiligheid, het geven van medicijnen (geneesmiddelen) en het voorkomen/bestrijden van ongedierte.

Het programma 'Gezonde Kinderopvang' geeft hygiënetips en -richtlijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen van 4 tot 12 jaar

Geen verplichte richtlijnen

Kinderopvangorganisaties zijn niet verplicht om met de richtlijnen van het RIVM te werken maar ze bieden wel houvast. Werkt de kinderopvangorganisaties nog niet met deze richtlijnen dan kan de oudercommissie adviseren dat wel te gaan doen. De GGD beoordeelt bij de jaarlijkse inspectie of de kinderopvangorganisatie voldoende hygiënemaatregelen heeft getroffen en voldoende hygiënisch werkt.

Lees meer: veiligheid & gezondheid