Hygiƫne en ziekte in de kinderopvang

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft twee brochures die betrekking hebben op ziekte en hygiëne in de kinderopvang. Beiden bevatten uitgebreide beschrijvingen over hoe om te gaan met deze onderwerpen. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de 'Hygiënecode voor kleine instellingen' toegepast op de kinderopvang. U kunt de brochures hieronder downloaden.

Lees meer over vaccineren en kinderdagopvang

1. Informatie over ziektebeelden voor de kinderopvang

De brochure 'Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' bevat een omschrijving van de meestvoorkomende (kinder)ziekten, waaronder infectieziekten. Eén hoofdstuk gaat over vaccinaties. Ook wordt uitgelegd wanneer de huisarts moet worden ingeschakeld en of een ziekte moet worden gemeld bij de GGD.  

Lees meer: vaccineren en kinderopvang

2 Hygiƫnerichtlijnen voor de kinderopvang

In deze brochure staan adviezen voor persoonlijke hygiëne van zowel beroepskrachten als kinderen (waaronder een protocol handenwassen). Maar u vindt er ook informatie over schoonmaken, voedselveiligheid, het geven van medicijnen (geneesmiddelen) en ongedierte.

Niet verplicht

Kinderopvangorganisaties zijn niet verplicht om met deze richtlijnen te werken maar ze bieden wel houvast. Werkt de kinderopvangorganisaties nog niet met deze richtlijnen dan kan de oudercommissie adviseren dat wel te gaan doen.

Een links naar de brochures vindt u hiernaast.

Lees meer: veiligheid & gezondheid