Herijking Kwaliteit Kinderopvang

Voor het nieuwe toezicht is een herijking nodig van de kwaliteitseisen die nu nog gelden voor kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen. Dit schrijft de minister in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige kwaliteitseisen voor de kinderopvang dateren van 2005.

3 Nieuwsbericht: Personeelstekort kinderopvang: organisaties niet eens over de aanpak

Kwaliteit kinderopvang

In de kinderopvang moeten kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Kinderopvang draagt zo bij aan een goede start  voor kinderen in het basisonderwijs en de samenleving. De Rijksoverheid heeft daarom eisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

De eisen voor een goede en verantwoorde kinderopvang staan in:

Nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang

De Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt nieuwe eisen aan het kwaliteitsbeleid van de kinderopvang. Op deze pagina vindt u meer info over het proces van de nieuwe wet. Op de speciale themapagina lichten we diverse aspecten uit de Wet IKK uit. Daar vindt u een (korte) uitleg op de belangrijkste onderdelen. Alle eisen uit de Wet IKK zijn opgenomen in de Wet kinderopvang.

Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Doel
Het doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (voorheen: Het Nieuwe Toezicht) is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast.