Tarieven kinderopvangtoeslag 2020 definitief

De uurtarieven waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor dagopvang (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal), bso en gastouderopvang verstrekt zijn definitief. De uurtarieven voor 2020 zijn: dagopvang € 8,17, buitenschoolse opvang € 7,02 en gastouderopvang € 6,27. Dit is gelijk aan de voorgenomen tarieven die al in mei jl. bekend werden gemaakt.

De maximum uurprijs is het bedrag waarover een ouder maximaal een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. Alle kosten boven dit bedrag betalen ouders volledig zelf. Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag opnieuw vastgesteld. Deze worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De maximum uurprijzen voor 2020 worden met 1,89% verhoogd als gevolg van de indexering. Bekijk hier welke maximum uurprijzen gaan gelden. De nieuwe bedragen staan in het Besluit kinderopvangtoeslag.

Max. te vergoeden uurprijs kinderopvangtoeslag

2019

2020

Dagopvang (kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal) € 8,02 € 8,17
Bso € 6,89 € 7,02
Gastouderopvang € 6,15 € 6,27

Argument prijsverhoging

De verhoging van de maximaal te vergoeden uurprijs wordt door kinderopvangorganisaties vaak aangegrepen als argument om de uurprijs te verhogen. Waarom dit geen valide argument is leest u in onze prijzenbrochure.

Adviesrecht

Als de kinderopvangorganisatie de uurprijs wilt aanpassen moet het advies hierover vragen aan de oudercommissie (oc). Als dit niet (op de juiste manier) gebeurt mag het nieuwe uurtarief (nog) niet worden doorgevoerd.

Meer over het adviesrecht van de oc

Meer over kinderopvangtoeslag