Sluiting bij hitte - hitteprotocol kinderopvang

We krijgen sinds gister vragen over kinderdagverblijven en bso’s die vanwege de hitte de deuren sluiten. Mag dat zomaar?

Nee, dat mag niet zomaar. De organisatie moet advies vragen aan de oudercommissie over de openingstijden. Bij het geven van advies moet de veiligheid en gezondheid van de kinderen leidend zijn. Een advies met alternatief voor sluiting kan zijn de inzet/aanschaf van airco/ventilatoren/andere verkoelende maatregelen. De organisatie mag het advies van de oc alleen naast zich neerleggen als het kan aantonen dat het advies niet in het belang van de organisatie is.

Langetermijnoplossing

Is er nu geen toereikende oplossing mogelijk en is sluiting tijdens deze warme dagen de enige oplossing, dan is het belangrijk dat de oudercommissie op zeer korte termijn met de organisatie afspraken maakt. De verwachting is dat extreme hitte zich (steeds) vaker zal voordoen. Kinderopvangorganisaties moeten daarop anticiperen.

Kosten ouders bij sluiting

Als de organisatie sluit dan kunnen er geen uren worden afgenomen waarvoor wel is betaald. Een oplossing kan zijn de uren op een later moment in te zetten. Daar hoef je als ouder echter niet mee akkoord te gaan. Je kunt dan geld terugvragen. Let op: over deze uren heb je dan geen recht op kinderopvangtoeslag, dus geef de wijziging door via Mijn Toeslagen.

Hitteprotocol

Tijdens warme dagen is de organisatie verplicht te werken met een hitteprotocol. Het RIVM geeft in deze brochure tips voor het opstellen van een hitteprotocol. Zie ook de tips voor beschermen tegen de zon op gezondekinderopvang.nl.

Meer over veilige en gezonde huisvesting

Meer over kinderopvangtoeslag