Nieuwe beslisboom: geen uitzondering meer voor kinderen bij besmette huisgenoot (versie 22 november 2021)

Vrijdag 19 november zijn de nieuwe quarantaineregels ingegaan. Er is nu geen uitzondering meer voor kinderen zonder klachten: ook zij moeten in quarantaine als een huisgenoot corona heeft. Ook als ze als immuun worden gezien. Hieronder staan alle veranderingen op een rij. Aan de 'tak' van een kind met klachten is niets veranderd. 

Wat is er aangepast?

  • Als een kind een besmette huisgenoot heeft, dan mag het kind NIET naar de opvang of school. Deze regel is per 19 november 2021 ingegaan. Als een persoon besmet is, dan moeten alle huisgenoten in quarantaine. Het maakt daarbij niet uit of de huisgenoten gevaccineerd/ongevaccineerd zijn, wel of geen klachten hebben, of immuun/niet-immuun zijn. Iedereen blijft thuis.
  • Bij kinderen zonder klachten is de vraag over het contact met iemand met corona opgesplitst. Want er is verschil tussen huisgenoten (categorie 1) en nauwe contacten (categorie 2: meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter).
  • Voor nauwe contacten (categorie 2) geldt nog steeds de uitzondering: groep- en klasgenoten van één besmet persoon hoeven NIET in quarantaine. De GGD bepaalt of in specifieke situaties alsnog quarantaine nodig is, ook bij meer dan 1 besmetting.
  • Er is een vraag toegevoegd voor kinderen van 4 jaar t/m groep 8 of het nauwe contact in een privésituatie is geweest. Bijvoorbeeld als een kind bij een besmet kind thuis heeft gespeeld of gelogeerd. Kinderopvang en school worden niet als privésituaties gezien. Het wordt aangeraden om bij contacten in privésituaties de GGD te bellen om advies.
  • Bij het dringende advies om te laten testen is toegevoegd 'door de GGD'; een zelftest geldt niet als officiële test.

Het gevolg van de veranderingen in het beleid van de overheid is helaas dat er weer meer stappen doorlopen moeten worden voor kinderen zonder klachten. We hebben er alles aan gedaan de beslisboom zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Aan de Engelstalige versie wordt nog gewerkt. Die komt z.s.m. beschikbaar.

 

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Bronnen

U vindt de quarantaineregels voor gezinnen met kinderen ook op de website van de Rijksoverheid. En in de lci richtlijnen van het RIVM. Zie ook lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen en lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen.

Nieuw protocol kinderopvang & corona

Ook het protocol kinderopvang & corona is aangepast (versie 19 november 2021). Download het vernieuwde protocol.

Wat is 'veel hoesten'

In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over 'incidenteel hoesten' en 'af en toe hoesten', zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van ‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals koorts, benauwdheid, veel hoesten) of (terug)komen uit een land met een zeer hoog risico. De richtlijnen verschillen per situatie en per leeftijdsgroep. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar. De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. Download de Nederlandse 12+ boom.

Samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland

We hebben de beslisbomen gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Elke aanpassing van de beslisbomen wordt met AJN Jeugdartsen afgestemd.

Gecontroleerd door het RIVM

De beslisboom en de coronaregels van het RIVM komen met elkaar overeen. De beslisboom is bedoeld om het volgen van de regels makkelijker te maken. Het RIVM heeft elke versie van de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Op de website van het RIVM en de Rijksoverheid zijn de regels terug te vinden. Zie o.a.:
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht.

Wat eraan vooraf ging

De aanleiding voor het maken van de beslisboom was de aanpassing van de richtlijnen van het RIVM op 17 juni 2020. Kinderen tot een bepaalde leeftijd die een neusverkoudheid hebben mochten vanaf dat moment weer naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of basisschool. Wel gelden er een aantal aanvullende voorwaarden. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

BOinK heeft toen (juni 2020) een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. We hebben AJN Jeugdartsen Nederland gevraagd met ons mee te denken en kijken. Zo is er een mooie samenwerking ontstaan. Medewerkers in de kinderopvang leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen de beslisboom gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Sinds het begin zijn de regels voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang/school regelmatig gewijzigd. Na elke wijziging is de beslisboom geüpdatet.

Kijk hier voor een overzicht van alle versies

Meer corona en kinderopvang