Kinderopvangtoeslagaffaire: € 30.000,- gekregen, en dan?

Sommige gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag-affaire hebben de € 30.000 compensatie vanuit de Catshuisregeling ontvangen. Of een bericht (een beschikking) ontvangen dat zij binnenkort € 30.000 op hun rekening gestort krijgen. Maar wat dan? Wij hebben op een rij gezet welke 3 keuzes u dan kunt maken.

Belastingdienst Toeslagen envelop
 1. U vindt het genoeg en u sluit het herstelproces af
 2. U heeft meer schade en laat dit goed uitzoeken in een integrale beoordeling met een persoonlijk zaakbehandelaar
 3. U vraagt extra schadevergoeding aan via de Commissie Werkelijke Schade

Er zijn 3 mogelijkheden, waarvan er meerdere op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Hieronder vertellen we uitgebreid wat het precies betekent. Lees ze rustig door en als u vragen heeft, bel ons of bel het Serviceteam van de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 - 2 358 358 (gratis).

1. U vindt het genoeg en u sluit het herstelproces af

De vergoeding van € 30.000 hoeft u nooit terug te betalen. Ook niet als u afgelopen jaren minder kinderopvangtoeslag heeft moeten terugbetalen of minder schade had dan € 30.000. Is deze vergoeding voor u voldoende? Of wilt u niet (opnieuw) met de Belastingdienst contact hebben over de toeslagenaffaire? Dan kunt u het nu afsluiten.  U wordt gebeld over de € 30.000. Tijdens dit telefoongesprek kunt u aangeven dat u akkoord gaat met de € 30.000 en dat u niet meer verder wilt gaan. Dit wordt daarna bevestigd met een brief.

Let op: u kunt dan geen aanvullende schade vragen bij de Commissie Werkelijke Schade (zie punt 3 hieronder). Dat kan alleen als uw dossier helemaal bekeken wordt via de ‘integrale behandeling’ (zie punt 2 hieronder). 

Lees ook: "Gedupeerde ouders toeslagenaffaire willen erkenning dat zij nooit fraude hebben gepleegd"

2. U heeft meer schade en laat dit goed uitzoeken in de integrale beoordeling met een persoonlijk zaakbehandelaar

Heeft u meer dan € 30.000 moeten terugbetalen? Dan kunt u tijdens het telefoongesprek over de € 30.000 vragen om uw dossier helemaal te laten her-beoordelen; dat heet een integrale behandeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen die uw zaak gaat onderzoeken. Bij een integrale behandeling doorloopt u de volgende stappen:

 • U heeft zich in ieder geval gemeld bij het Serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag (tel. 0800 - 2 358 358, gratis) van de Belastingdienst.
 • U krijgt een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen zodra u aan de beurt bent. U wordt vanzelf geïnformeerd over wanneer u aan de beurt bent. Op de website van toeslagen herstel kunt u zien wanneer u aan de beurt bent. Heeft u op dit moment problemen en dringend hulp nodig? Bel dan het Serviceteam.
 • Uw zaakbehandelaar neemt uw dossier in behandeling: hij/zij zoekt uit wat er in uw situatie is gebeurd met de kinderopvangtoeslag. Ook kijkt hij/zij of het klopt dat u recht had op kinderopvangtoeslag en hoe er toen door de Belastingdienst is gehandeld.
 • Uw zaakbehandelaar kan ervoor zorgen dat eventuele andere toeslagen waar u volgens de regels op dit moment wel recht op heeft, maar niet (meer) ontvangt, (weer) op uw rekening worden gestort. Dit heet ‘opheffen van de stopzettingen'.
 • Tijdens de integrale behandeling wordt niet gekeken naar de mogelijk misgelopen zorgtoeslag en/of huurtoeslag voor de stopzettingen. Er wordt momenteel bekeken of hier een andere regeling voor komt. Houd onze website en social media in de gaten voor nieuws hierover.
 • Als uit de integrale behandeling blijkt dat u recht heeft op meer dan € 30.000, dan ontvangt u dit extra geld bovenop de € 30.000. Wanneer blijkt dat u eigenlijk recht had op minder dan € 30.000, dan verandert er niets; de € 30.000 mag u altijd houden.
 • Vragen om een integrale behandeling kan tot 31 december 2023.

Naast deze stap kunt u ook om extra schadevergoeding vragen (zie punt 3 hieronder). Dit kan nadat de integrale behandeling is afgerond. Dit kan niet zonder een integrale behandeling, bijvoorbeeld als u gestopt bent nadat u € 30.000 heeft gekregen.

Lees ook: Pauzeknop op schulden gedupeerde ouders van kracht

3. U vraagt extra schadevergoeding aan via de commissie werkelijke schade

Heeft u door de kinderopvangtoeslagaffaire extra of andere schade opgelopen, materieel en/of immaterieel (zie toelichting hieronder), dan kunt u naar de Commissie Werkelijke Schade (CWS) stappen.

 • De Commissie Werkelijk Schade bestaat uit experts die adviseren over hoeveel aanvullende schadevergoeding u kunt krijgen. De experts werken niet bij de Belastingdienst en zijn onafhankelijk.
 • De Commissie Werkelijk Schade kijkt niet naar uw kinderopvangtoeslag-dossier. Dat doet een zaakbehandelaar bij de integrale behandeling (zie hierboven). De Commissie kijkt alleen naar de zaken en gebeurtenissen waar u mee te maken kreeg door de problemen met de kinderopvangtoeslag.
 • U kunt een aanvullende schadevergoeding vragen zodra u een definitieve beschikking hebt ontvangen van de compensatie die u al heeft gekregen.

Materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk aan:

 • Vervangende opvangkosten
 • Reiskosten (bijvoorbeeld om uw kind weg te brengen of om naar een advocaat of rechtbank te reizen)
 • Kosten van vrije dagen en dagen dat u niet kon werken
 • Inkomensschade (bijvoorbeeld omdat u niet of minder kon werken, of later kon beginnen met werken omdat u studievertraging opliep)
 • Studiekosten wegens studievertraging
 • Vermogensschade (bijvoorbeeld omdat u uw auto of huis tegen een lagere prijs moest verkopen)
 • Kosten voor juridische bijstand (zoals een advocaat)
 • Kosten van dwanginvordering
 • Andere extra kosten die het gevolg zijn geweest van de stopzetting van uw kinderopvangtoeslag

In het bedrag dat u krijgt na de integrale behandeling zit al een stuk materiële schadevergoeding. Dit is 25% van de teruggegeven kinderopvangtoeslagschulden. Een verzoek om materiële schadevergoeding bij CWS heeft alleen zin als de materiële schade volgens u meer is dan dat bedrag. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u eventueel hierbij helpen.

Immateriële schade

Immateriële schade is heel moeilijk in geld uit te drukken. Het gaat daarbij om ervaren stress, huiselijke spanningen, aantasting van uw persoonlijke levenssfeer of van uw integriteit. Bijvoorbeeld:

 • ernstige emotionele/psychische klachten bij u en uw gezinsleden;
 • teleurstelling en verdriet bij ouders en kinderen omdat de kinderen tekort werden gedaan door de situatie;
 • verlies van levenslust waardoor u niet (goed) meer kon deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven.

Het gaat hier om uw ervaringen. Hoe ging het met uw baan, en die van uw partner? Hoe ging het met de opvoeding van de kinderen? En met hun emotionele ontwikkeling? Hoe werd de kinderopvang geregeld? Werd u door andere mensen, familie of instanties geholpen? Bent u gescheiden of uit elkaar gegaan door de omstandigheden? Hoe is het nu met u en uw gezin?

Let hierop als u naar de Commissie Werkelijke Schade gaat

 • Het is verstandig om u te laten helpen door een jurist (advocaat) als u aanvullende schadevergoeding gaat aanvragen bij de Commissie Werkelijke Schade. U kunt gebruik maken van gratis juridische hulp van de Raad voor Rechtsbijstand. U krijgt dan een advocaat toegewezen. Meer informatie over de gratis juridische hulp vindt u op: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/juridische-hulp/.
 • U kunt ook zelf een advocaat zoeken. U kunt hem/haar alsnog opgeven voor de juridische regeling, dan is het gratis. Anders betaalt u de advocaat zelf en kunt u de kosten niet indienen bij de Commissie Werkelijke Schade. Zodra we weten hóe u uw advocaat kunt opgeven voor de juridische regeling, maken we dat op deze site bekend.
 • Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u niet juridisch begeleiden bij uw aanvraag voor extra schadevergoeding. Daarvoor kunt u een gratis advocaat inschakelen. Dat gaat via de juridische regeling (zie eerste punt hierboven). Binnenkort kun je meer lezen in een artikel over “Hoe vind ik een betrouwbare advocaat?".
 • U heeft van de Belastingdienst al een bedrag voor immateriële schade ontvangen in uw eerdere compensatie. Als u het gevoel heeft dat dit niet genoeg is gezien de stress, het verdriet en alles wat u heeft meegemaakt, dan kunt u hiervoor deze extra of aanvullende schadevergoeding vragen.
 • Een aanvullende schadevergoeding vragen kan pas nadat uw compensatiebeschikking definitief is geworden. Deze beschikking is definitief na het verlopen van de bezwaartermijn. Dat is 6 weken nadat u de beschikking heeft ontvangen.
 • U kunt een schadevergoeding bij de Commissie Werkelijke Schade aanvragen via het formulier op https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/commissie_werkelijke_schade/.
 • Kijk voor meer informatie, een instructiefilmpje en een stappenplan op https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/commissie_werkelijke_schade/.
 • U kunt tot uiterlijk 31 december 2023 een verzoek om een aanvullende schadevergoeding indienen bij de Commissie Werkelijke Schade.
Meer over de kinderopvangtoeslag affaire (o.a. wat gedupeerden kunnen doen)