Heeft jullie kinderopvang al een VE coach?

Werkt jullie kinderopvanglocatie met voorschoolse educatie (VE)? Bijvoorbeeld met het programma Kaleidoscoop, Piramide of Uk en Puk? Dan moet jullie kinderopvanglocatie per 1 januari 2022 een VE-beleidsmedewerker/coach hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht op de inzet van deze coach. Heeft de kinderopvangorganisatie jullie al om advies gevraagd? Zo niet, vraag er dan zelf naar!

Wat is een VE-beleidsmedewerker/coach?

De VE-beleidsmedewerker/coach helpt en coacht pedagogisch medewerkers die met VE werken. Deze coach moet minimaal een geschikte hbo-opleiding hebben gedaan.

Wat zijn de eisen per 1 januari 2022?

De coach werkt minimaal 10 uur per peuter (met een VE-indicatie) per jaar. Op 1 januari van elk jaar kijkt de kinderopvangorganisatie hoeveel VE-peuters er op de locatie worden opgevangen. Het aantal VE-peuters maal 10 is het aantal uur dat de coach voor die opvanglocatie werkt.

Is de VE-beleidsmedewerker/coach hetzelfde als de pedagogisch coach?

Dezelfde persoon mag de taken van de pedagogisch coach en VE-beleidsmedewerker/coach uitvoeren. Zolang het aantal uur dat hij/zij aan de verschillende taken werkt maar klopt. De uren van de VE-beleidsmedewerker/coach komen dus bovenop de uren van dezelfde soort pedagogisch coach in de dagopvang en bso. Die pedagogisch coach is al verplicht sinds 1 januari 2019. Toen de Wet IKK in ging.

Wat moet de opvangorganisatie doen?

  • De opvangorganisatie moet het pedagogisch beleidsplan aanpassen.
    In het pedagogisch beleidsplan moet staan hoe de uren van de coach worden verdeeld over de verschillende groepen van de opvanglocatie.
  • De opvangorganisatie beschrijft in het pedagogisch beleidsplan hoe de kwaliteit van VE verbetert door de inzet van de coach.
  • De opvangorganisatie moet de oudercommissie (oc) om advies vragen.
    Dat moet vóórdat het nieuwe beleid wordt ingevoerd. De opvangorganisatie is verplicht om alle informatie die van toepassing is, op tijd aan de oc te geven of sturen. Het advies van de oc moet de opvangorganisatie meenemen in de aanpassing van het beleid. Tenzij de opvangorganisatie kan aantonen dat het advies van de oc de kwaliteit van de VE niet verbetert.  

Wat moet de oudercommissie doen?

Hebben jullie nog geen adviesaanvraag over de inzet van de coach ontvangen? Dat is niet zo gek. Deze kwaliteitseis gaat pas over een half jaar in. Maar als oc moet je voldoende tijd krijgen om te adviseren. Houd voor een nauwkeurig traject rekening met een periode van twee tot vier maanden. Dus ontvang je binnen nu en twee maanden geen adviesaanvraag, informeer er dan zelf naar!

Lees meer over het adviesrecht van de oudercommissie

Lees meer over voorschoolse educatie (VE)