Gesprek met de staatssecretaris over geen voorrang bij testen voor kinderopvang

Afgelopen maandag, 14 september, hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en BOinK een prettig overleg gehad met de staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW). Aanleiding voor het gesprek was het besluit kinderopvangmedewerkers geen voorrang te geven bij het testen op Covid-19. De staatssecretaris heeft het belang van de kinderopvang in de besluitvorming van het kabinet nadrukkelijk naar voren gebracht. Hij begrijpt (natuurlijk) de afweging die het Kabinet heeft gemaakt, die is ingegeven door de schaarste van de testcapaciteit, maar ziet ook de consequenties voor kinderen en gezinnen.

Vitale sector

Wij hebben nogmaals onze teleurstelling geuit en de inconsistentie benoemt. Tijdens de eerste golf konden tienduizenden zorgmedewerkers dankzij de nood(kinder)opvang - verzorgd door kinderopvangorganisaties - aan het werk blijven.

Kettingreactie

Bovendien ook leraren maken gebruik van kinderopvang: zij kunnen niet werken als kinderopvanglocaties hun deuren moeten sluiten. BOinK heeft de afgelopen weken al ouders aan de lijn gehad die als leraar niet aan het werk konden waardoor hun klassen naar huis moesten. We hebben als partijen kinderopvang besproken wat er onder deze omstandigheden nog wel gedaan kon worden. Zo kan de coulanceregeling waarbij er mag worden afgeweken van bijvoorbeeld het vaste gezichtencriterium, weer tijdelijk worden ingevoerd. Ook als BOinK kunnen we hier mee leven omdat we begrijpen dat het ook voor ouders erg belangrijk is dat de kinderopvang open blijft. Dat de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijft is daarbij natuurlijk wel een voorwaarde. We hopen dat daar deze week duidelijkheid over komt.

We hebben met de staatssecretaris afgesproken dat we elkaar over twee weken weer spreken. In de tussentijd kijken het ministerie van SW en de branchepartijen of er nog andere oplossingen denkbaar zijn om kinderopvangorganisaties iets meer lucht te geven.

Wij roepen nadrukkelijk de Kamer op om de motie van D66 donderdag te steunen om de kinderopvang tóch voorrang te geven en er zo voor te zorgen dat ouders kunnen werken en ook kleine kinderen zich kunnen ontwikkelen in een stabiele omgeving bij de kinderopvang.

Lees ook: branche pleit en waarschuwt voor sluiting kinderopvang

Meer over corona & kinderopvang