Beslisboom 'terugkomst uit oranje of rood gebied' aangepast: thuisquarantaine 10 dagen

Update 2 september 2020: op 1 september maakt premier Mark Rutte bekend dat voor kinderen van 0 tot 4 jaar dezelfde regels gelden als voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar hoeven niet in quarantaine na terugkomst uit een rood of oranje gebied. Deze beslisboom komt daarmee te vervallen. Onderstaande informatie is niet aangepast.

De thuisblijfperiode na terugkomst uit een oranje of rood gebied is verkort. In plaats van 14 dagen geldt nu het dringende advies om 10 dagen thuis te blijven. Dat liet minister Hugo de Jonge weten tijdens de persconferentie van 18 augustus 2020. De beslisboom ‘kind brengen na terugkomst uit oranje of rood gebied’ is hierop aangepast. Er zijn geen andere wijzigingen in de beslisboom gedaan.

Wat er aan vooraf ging

Om te bepalen of een kind na terugkomst van vakantie uit oranje of rood gebied toelaten kan worden op de kinderopvang of school, heeft BOinK samen met AJN een nieuwe beslisboom opgesteld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 augustus 2020 het protocol kinderopvang & corona aangevuld met regels over thuisquarantaine. Voor ouders die terugkomen uit een gebied met een oranje of rood reisadvies, geldt een dringend advies om 10 dagen thuis te blijven (voorheen was het advies om 14 dagen thuis te blijven). Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn er verschillende thuisblijfregels. Met deze beslisboom kan eenvoudig worden bepaald of een kind wel of niet naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en/of school mag.

Beslisboom neusverkouden kinderen

De beslisboom is gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Deze beslisboom kan worden gebruikt naast de beslisboom voor neusverkouden kinderen. Eerst wordt de beslisboom voor terugkomst uit oranje/rood gebied doorlopen en indien nodig daarna de beslisboom voor neusverkouden kinderen. Er is bewust voor gekozen om de beslisbomen los van elkaar te houden, want de beslisboom voor neusverkouden kinderen werkt goed en wordt landelijk ingezet. Zo hoeft deze niet aangepast te worden en kan de nieuwe boom erboven worden gelegd.

Meer info

Wij adviseren bij twijfel of vragen om te bellen met het landelijke publieksinformatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 – 1351 (gratis). Dit nummer is iedere dag bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

Meer over corona & kinderopvang

Wat mag wel/niet tijdens thuisquarantaine? (site van Rijksoverheid)