Beslisboom: nieuwe versie (17 aug. 2021) met actuele wijzigingen

De beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 is aangepast. Er zijn de afgelopen tijd een paar dingen veranderd in de corona-maatregelen. In de kinderopvang en op school blijven nog steeds maatregelen gelden waarvoor de beslisboom gebruikt kan worden. We geven hier een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe beslisboom van 17 augustus 2021.

 

Per 8 augustus gelden er nieuwe regels na (terug)komst uit een land met een zeer hoog risico. Verder zijn er drie aanvullingen in de beslisboom nodig om de informatie completer te maken.

Alle wijzigingen op een rij:

  • Personen vanaf 12 jaar moeten 10 dagen in quarantaine als zij uit een zeer hoog risicogebied komen. Daarom is in de beslisboom ‘Land met (zeer) hoog risico’ aangepast naar ‘Land met zeer hoog risico’ (zie ook nederlandwereldwijd.nl). Kinderen onder twaalf jaar zijn niet verplicht maar worden dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan na terugkomst uit een zeer hoog risicogebied. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen om de quarantaine te verkorten. Er is een url toegevoegd naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over de quarantaineplicht na terugkomst uit het buitenland.
  • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? In de beslisboom ontbrak dat een kind in het geval van aanhoudende milde klachten na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school Tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Zo worden kinderen niet onnodig thuisgehouden totdat ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
  • In het kader ‘wanneer een kind laten testen’ komt de zin “Een zelftest is niet voldoende: er is altijd een test bij de GGD nodig.” te vervallen. In plaats daarvan is de info bovenaan dit kader aangepast: ‘Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?’. In de beslisboom wordt met ‘testen’ altijd testen door de GGD bedoeld. Een zelftest kan geadviseerd worden door de GGD, maar alleen als extra testadvies, bijvoorbeeld om een besmetting eerder op te sporen.
  • Aan het kader ‘welke categorie contact’ is bij categorie 2 toegevoegd: ‘Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.’

Kinderen vaccineren?

We krijgen vragen over het vaccineren van kinderen. In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) ook immuun kan zijn doordat het volledig gevaccineerd is.

Wij vinden dat de keuze van wel of niet vaccineren aan de kinderen en de ouders is, maar pleiten wel voor transparantie. Kijk voor meer (algemene) informatie over vaccineren en kinderopvang en het standpunt van BOinK op https://www.boink.info/veiligheid-en-gezondheid/vaccineren.

Engelstalige versie
Update 18 augustus: ook de nieuwe Engelstalige versie van de beslisboom is nu beschikbaar.

12+ boom
Er komen ook nieuwe regels voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Deze komt weer op de website van AJN Jeugdartsen Nederland te staan. Download de 12+ boom op https://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona/.

In samenwerking met
Voor de aanpassing van de beslisbomen werken we samen met AJN Jeugdartsen en het RIVM.

Info Rijksoverheid en RIVM

Op de website van het RIVM en de Rijksoverheid zijn de regels voor of een kind thuis moet blijven te vinden. De beslisboom en deze regels komen met elkaar overeen. Zie o.a.:
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht.
De beslisboom is bedoeld om het volgen van de regels makkelijker te maken.

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Meer (algemene) informatie over vaccineren en kinderopvang

Meer over de beslisboom (o.a. overzicht van vorige versies)