Nieuwe beslisboom verkouden kinderen toelaten

Kinderen van 0 t/m 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang of naar school. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet mag komen.

Update 1 juli 2020: de beslisboom is aangepast en is gecontroleerd door het RIVM.
Voor een overzicht van de wijzigingen: zie het nieuwsbericht hierover.

In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben we een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders), leerkrachten van het basisonderwijs en andere professionals kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen.

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot en met 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger.

Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is een vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 en een vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Beslisboom of vragenlijst?

De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk.

Download de vragenlijst en beslisboom

Lees ook: RIVM: adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast

Meer over kinderopvang en corona