Worden kinderen met een snottebel onnodig weg gestuurd bij de kinderopvang?

Het probleem dat kinderen geweigerd worden bij de kleinste snottebel is een lastige en voor ouders frustrerende situatie. Er zijn veel ouders die hier tegenaan lopen; het ‘duivelse dilemma’ van een peuter met een snottebel blijkt een veelvoorkomend probleem te zijn waarover wij dagelijks in ons spreekuur vele meldingen ontvangen.

Update 19 juni: Het RIVM heeft haar richtlijnen op 17 juni aangepast. BOinK heeft i.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom gemaakt om makkelijk te kunnen bepalen of een kind met een neusverkoudheid kan worden toegelaten op de kinderopvang / school conform die richtlijnen van het RIVM.

BOinK zet zich ervoor in dat er realistisch beleid wordt gevormd en dat kinderen niet meer constant geweigerd worden op basis van een beperkte beoordeling. Zoals ook in de handreiking van het RIVM staat:
“Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.”

We nemen alle signalen mee in onze overleggen en vervolgacties met het ministerie en andere betrokken partijen waar we voortdurend benadrukken dat de situatie nu absoluut niet werkbaar is. Voor ouders niet, die in de knel komen met hun werk. Maar ook voor pedagogisch medewerkers niet, die voor moeilijke keuzes in de beoordeling van snotneuzen komen te staan. Er moet een oplossing komen, maar daarin hebben het RIVM en het OMT (Outbreak Management Team) zeggenschap.

Adviezen en tips

Op dit moment kunnen wij deze informatie en tips geven om met de situatie om te gaan:

Handreiking RIVM chronisch neusverkouden kinderen

Op 12 mei heeft het RIVM een handreiking uitgebracht die op 11 juni is geupdatet. In deze handreiking staat dat kinderen met chronische verkoudheid of loopneus door hooikoorts of astma wel mogen worden opgevangen: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Het uitgangspunt hierbij is:

“Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang. Het is dan niet nodig om het kind te testen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.”

Tijdelijke ‘normale’ verkoudheid

Lijkt je kind ‘eenmalig’ of ‘gewoon’ verkouden en zijn de klachten minimaal? Op dit moment is het nog steeds zo dat in deze situatie de bekende standaard richtlijnen van het RIVM gevolgd moeten worden. Graag wijzen wij je op punt I.5 van het ‘protocol heropening kinderopvang’, waarin staat welke regels qua gezondheid van kinderen nu gelden in de kinderopvang.

Als het patroon van de verkoudheidsklachten anders is dan normaal, laat je dan adviseren door of vraag via de kinderopvangorganisatie (eventueel in overleg met de huisarts of GGD-jeugdarts) een coronatest aan bij de GGD. Wij attenderen er echter op dat dit een vervelende, invasieve test is voor kinderen, en bovendien slechts een moment-opname.

Kinderopvang kan contact opnemen met GGD, RIVM of branche

Als de kinderopvangorganisatie uw kind strikt blijft weigeren, vraag de kinderopvangorganisatie dan om zelf contact op te nemen met GGD, zodat de GGD kan aangeven hoe ze hierin staan. Ook kan de kinderopvangorganisatie contact opnemen met het RIVM hierover. Een derde mogelijkheid is dat de kinderopvangorganisatie contact opneemt met de brancheverenigingen (BK, BMK), zodat zij geïnformeerd zijn over hoe de meerderheid van de ondernemers hiermee omgaat.

Schakel de oudercommissie in

Informeer de oudercommissie dat dit probleem speelt bij u (en bij andere ouders) en vraag hen om hierover na te denken en/of in overleg te treden met de kinderopvangorganisatie. Dit valt onder het veiligheids- en gezondheidsbeleid en valt daarmee onder het adviesrecht van de oudercommissie.

Wij blijven u steeds informeren over actuele ontwikkelingen via onze website. Mocht u nog nadere vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met ons spreekuur.

BOinK in de media over het weigeren van kinderen met verkoudheidsklachten:

Welke peuter heeft geen snottebel? Toch zijn ze nu door corona niet welkom bij de opvang - Trouw

Kinderen onnodig weg gestuurd door kinderopvang - BNR

Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf - NOS

Snotterende kinderen geweigerd bij opvang: 'Deze angst is waanzin' - RTL Nieuws

Altijd snotterend kind mag steeds vaker naar school − omdat het eigenlijk al mocht - Volkskrant

 

Meer over (het adviesrecht van) de oudercommissie