Cijfers uit de Sector

Met enige regelmaat voert BOinK een vergelijkend prijsonderzoek uit naar de gehanteerde uurtarieven in de dagopvang en bso. We doen dit in samenwerking met het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. Het Waarborgfonds heeft ook de volgende twee interessante rapporten uitgebracht die inzicht geven in de financiële ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang:

  • Het Kengetallenrapport ‘Mijn Kostprijs’ geeft kinderopvangorganisaties inzicht in de kengetallen van de bedrijfsvoering waarop ze kunnen sturen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de diverse productsoorten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
  • Het Sectorrapport Kinderopvang 2020 geeft een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang over de jaarcijfers van 2020.