• Wat is het beleid rondom ruildagen?
  De meeste kinderen komen op vaste dagen naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit is goed voor de stabiliteit van de groepen, immers een vaste groep kinderen en vaste medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het zich veilig voelen van kinderen en daarmee van groot belang voor de pedagogische kwaliteit. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste contractdagen opvang nodig heeft voor uw kind.
  De meeste kinderopvangorganisaties bieden deze mogelijkheid. Meestal als extra service, in een enkel geval als bijbehorend onderdeel van het contract of opgenomen in de algemene voorwaarden. Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang in verband met bijvoorbeeld een vrije dag of vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag.
   
  Tijdens ons spreekuur ontvangen we vragen hierover, omdat deze service momenteel voor veel kinderopvangorganisaties niet te realiseren is (o.a. door personeelstekort, ziekte en werkdruk).
  Het beleid rondom de ruilservice moet voor ouders helder zijn én duidelijk onder welke voorwaarden en binnen welke termijn het ruiltegoed kan worden ingezet.
   
  Tip: check in de (aanvullende) algemene voorwaarden van uw kinderopvangorganisatie in welk beleid er rondom het ruilen van dagen wordt gebruikt.
 • Welke kosten moeten inzichtelijk worden in de contracten tussen het gastouderbureau en gastouder en vraagouder?

  Vraagouders moeten voordat zij in zee gaan met een gastouderbureau en een gastouder volledig worden geïnformeerd over alle kosten die tussen partijen in rekening worden gebracht m.b.t. het op te vangen kind. Die kosten moeten zichtbaar zijn in één of meer contracten die door het gastouderbureau worden afgesloten met de vraagouder (artikel 11b Regeling Wet kinderopvang).

  Kosten ten aanzien van een cursus hoeven niet in de contracten vermeld te worden. Alleen kosten die in rekening worden gebracht m.b.t. het op te vangen kind dienen in de contracten inzichtelijk te zijn.
  Uitvoeringskosten en kosten van gastouderopvang hoeven niet in gelijke tijdseenheden inzichtelijk gemaakt te worden.

  Veel gastouderbureaus sluiten nog voordat een gastouder is gevonden (bemiddelings)contracten af met vraagouders. In dat geval moeten eventuele kosten die het gastouderbureau in rekening brengt bij de vraagouder, en die pas bekend worden nadat een koppeling tot stand is gebracht tussen de vraagouder en een gastouder, worden vermeld in een na te zenden addendum bij het reeds afgesloten (bemiddelings)contract of in een dan af te sluiten definitief contract met de vraagouder.