• Wat is het beleid rondom ruildagen?
  De meeste kinderen komen op vaste dagen naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit is goed voor de stabiliteit van de groepen, immers een vaste groep kinderen en vaste medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het zich veilig voelen van kinderen en daarmee van groot belang voor de pedagogische kwaliteit. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste contractdagen opvang nodig heeft voor uw kind.
  De meeste kinderopvangorganisaties bieden deze mogelijkheid. Meestal als extra service, in een enkel geval als bijbehorend onderdeel van het contract of opgenomen in de algemene voorwaarden. Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang in verband met bijvoorbeeld een vrije dag of vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag.
   
  Tijdens ons spreekuur ontvangen we vragen hierover, omdat deze service momenteel voor veel kinderopvangorganisaties niet te realiseren is (o.a. door personeelstekort, ziekte en werkdruk).
  Het beleid rondom de ruilservice moet voor ouders helder zijn én duidelijk onder welke voorwaarden en binnen welke termijn het ruiltegoed kan worden ingezet.
   
  Tip: check in de (aanvullende) algemene voorwaarden van uw kinderopvangorganisatie in welk beleid er rondom het ruilen van dagen wordt gebruikt.