Verbetermaatregelen Gastouderopvang

In 2021 heeft toenmalig Minister Koolmees aangekondigd verbetermaatregelen in de gastouderopvang te willen doorvoeren. De kwaliteit in de gastouderopvang is namelijk bij een deel van de aanbieders goed maar er zijn ook hele grote uitschieters naar boven én naar beneden en grote zorgen over de kwaliteit in die laatste groep.

Gemeenten en toezichthouders zien in de praktijk zorgwekkende situaties, waar niet alleen de ontwikkeling maar ook de veiligheid van kinderen in het geding is. De wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn voor gastouderopvang minder uitgebreid dan voor reguliere opvang in kindercentra. Bovendien vindt toezicht bij gastouders slechts steekproefsgewijs plaats.

Om grote verschillen in de gastouderopvang tegen te gaan, wil minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) extra kwaliteitseisen in de wet vastleggen. Zoals een verplichting voor het opstellen van een pedagogisch werkplan voor iedere gastouder, permanent blijven werken aan de ontwikkeling en een achterwacht voor alle gastouders. Om gastouders te helpen bij het voldoen aan de nieuwe maatregelen wordt de maximum uurprijs voor gastouderopvang in 2025 met 21 eurocent verhoogd. 

Lees hier de brief van Minister Van Gennip over de aanscherping van de kwaliteitseisen gastouderopvang aan de Tweede kamer. 31 mei 2023