Kinderopvangtoeslagaffaire

Op 15 januari 2021 heeft het kabinet politieke verantwoordelijkheid genomen voor de toeslagaffaire door in zijn geheel af te treden. Op deze pagina vind je een overzicht met uitleg en informatie van de kinderopvangtoeslagaffaire (samenvatting).

Wat is er allemaal gebeurd in de kinderopvangtoeslagaffaire?

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
Een POK, bestaande uit verschillende Tweede Kamerleden heeft na hun onderzoek het vernietigende rapport 'Ongekend onrecht' gepubliceerd (december 2020). Zie voor meer info over de ondervragingscommissie en het eindrapport de speciale pagina op de website van de Tweede Kamer.
Lees hier de reactie van het kabinet op het onderzoeksrapport.

CAF 11-zaak
De Belastingdienst heeft in 2014 onterecht de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen stopgezet. Deze gezinnen maakten gebruik van gastouderopvang via een gastouderbureau uit Eindhoven. Zij moe(s)ten tot duizenden euro's kinderopvangtoeslag terugbetalen omdat zij die volgens de Belastingdienst onterecht ontvangen hadden. Deze zaak staat bekend onder 'CAF 11' (en is een van de 170 CAF zaken). In december 2019 zijn deze ouders grotendeels gecompenseerd.

Commissie Donner en ADR
Uit de onderzoeken is gebleken dat er duizenden gezinnen zijn benadeeld omdat de Belastingdienst in tientallen fraudeonderzoeken onrechtmatig heeft gehandeld en fouten heeft gemaakt. Bovendien is er zéér streng gecontroleerd of ouders recht hadden op kinderopvangtoeslag.

Lees hier in het kort de conclusies van het eindrapport van de commissie Donner. Lees ook de reactie van BOinK op het rapport van commissie Donner.

Ervaring van BOinK
Dit is in lijn met onze ervaring. We zijn de afgelopen tien jaar zeer regelmatig door ouders benaderd die werden geconfronteerd met het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Het ging daarbij vaak om ouders die wel degelijk recht hadden op kinderopvangtoeslag maar waarbij door administratieve tekortkomingen, de Belastingdienst tot terugvorderingen was overgegaan. Wat wij al die jaren hebben benadrukt is dat het niet alleen mis ging met de kinderopvangtoeslag, maar ook dat ouders zeer zwaar werden gestraft. Ouders moesten tot 5 jaar terug alle kinderopvangtoeslag terugbetalen ondanks dat ze konden bewijzen dat de toeslag wel was gebruikt om de kinderopvang te betalen.

Al sinds 2009 ondersteunt BOinK een aantal ouders die zwaar gedupeerd zijn door deze misstanden. Ook hebben we jaar in jaar uit de problemen aangekaart bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de media en bij de politiek. Helaas werden de signalen door de politiek niet opgepakt. Er is in de Tweede Kamer wel aandacht geweest voor de problemen met de kinderopvangtoeslag. Desondanks slaagden de SP en Groen Links er in 2014 niet in om in de Tweede Kamer voldoende steun te krijgen voor een onderzoek bij de Belastingdienst. Daarom heeft BOinK in juli 2019 in het NOS journaal, toen de aandacht voornamelijk nog naar de CAF 11 zaak (zie hieronder) ging, er terug moest worden gekeken naar alle zaken sinds 2010. En dat het om duizenden ouders gaat. In 2010 zagen we al dat er over de voorgaande jaren (2008 en 2009) bij ouders toeslag werd teruggevorderd. We willen dat álle zaken opnieuw worden bekeken. 

Inmiddels is toegegeven dat de Belastingdienst in deze procedures vele fouten heeft gemaakt. Ze baseerden hierbij beslissingen op onjuiste gegevens en hielden informatie achter. De commissie Advies Uitvoering Toeslagen (AUT) onder leiding van voorzitter en oud-minister van Piet Hein Donner en de Auditdienst Rijk hebben onderzoek gedaan naar de affaire.

Hoe kunnen we in de toekomst dit soort problemen voorkomen?
We hebben de afgelopen jaren vaak overleg gevoerd met Belastingdienst/Toeslagen. Dit heeft helaas in veel gevallen de nu bekend geworden problemen niet kunnen voorkomen. In in het 'Verbetertraject kinderopvangtoeslag' hebben we goed samengewerkt met Toeslagen om de aanvraagprocedure voor ouders makkelijker te maken. We hopen hiermee in de toekomst te voorkomen dat ouders in de problemen komen.

Hulp voor ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van Belastingdienst/Toeslagen werkt aan de hulp voor gedupeerde ouders. Alle ontwikkelingen van UHT zijn te volgen op hun website over het herstelproces. Er is een Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag die gedupeerde ouders kunnen bellen (0800 - 2358358, gratis). Gemeenten is gevraagd om hulp te bieden aan ouders met (acute) problemen.

De Stichting Lotgenotencontact is op 17 februari 2022 gestart met het ondersteunen van gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire.

Website Stichting Lotgenotencontact
Telefoonnummer: 030 – 44 20 000
Maandag t/m zaterdag: 9:00 tot 13:00 uur en 17:00 uur tot 21:00 uur
E-mail: contact@lotgenotencontact.info
Online contactformulier

BOinK in de media

Klik op onderstaande button voor een mediaoverzicht.

Klik hier voor een mediaoverzicht vanaf 2009 tot heden