Verzoek uitstel invoeringsdatum uitbreiding VE aanbod

In een gezamenlijke brief hebben BK, BMK, SWN, BOinK en PO-Raad aan minister Slob en staatssecretaris Van Ark het dringend verzoek gedaan om de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het voorschoolse educatie aanbod (VE-aanbod) uit te stellen naar 1 januari 2021. Vanwege de coronamaatregelen is implementatie per 1 augustus voor veel gemeenten en organisaties niet meer haalbaar.

BOinK vindt het heel belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden en dat bij de invoering van de uitbreiding van het aantal ve-uren, alle kwaliteitseisen zijn geborgd. Dit laatste kan nu niet gerealiseerd worden en daarom ondersteunt BOinK het uitstel van de invoering van deze maatregel.

In het Wijzigingsbesluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie staat dat gemeenten per 1 augustus 2020 minimaal 960 uur VE-aanbod beschikbaar moeten hebben voor alle peuters (2,5-4 jaar) met een VVE-indicatie. De realisatie van deze verplichting is door gemeenten belegd bij de VE-aanbieders in de kinderopvang.

Voorbereiding bemoeilijkt

In een aanzienlijk deel van de gemeenten is de uitbreiding al gerealiseerd. In ruim 50% van de gemeenten waren de voorbereidingen voor het verruimde aanbod nog in volle gang. Dat ligt nu nagenoeg stil; de branche heeft de handen vol aan de crisismaatregelen. Bovendien is het in de huidige omstandigheden nauwelijks realiseerbaar om het proces te voeren, dat nodig is om te komen tot een uitbreiding van het VE-aanbod. Het gaat onder meer om overleggen, advies- en instemmingstrajecten, informeren van ouders, afstemming met scholen, werven van nieuw personeel etc.

Extra complicerende tijdsfactor is dat de voorbereidingen vóór de start van de zomervakantie afgerond zouden moeten zijn, omdat de VE voor het merendeel in de 40 schoolweken wordt aangeboden.

Daarbij komt dat de implicaties van de Coronacrisis niet te overzien zijn. We vinden investeringen in nieuw personeel en locaties te risicovolle stappen, die binnen de huidige onzekere context niet van ondernemers gevraagd mag worden.

Nieuwe invoerdatum

De VNG onderschrijft de noodzaak overleg te hebben over de invoeringsdatum. Branchepartijen hebben het verzoek gedaan die in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2021. Zij adviseren de invoering uit te stellen naar 1 augustus 2021 als de crisis onverhoopt langer aanhoudt dan nu is te voorzien.

BOinK over de uitbreiding en het uitstel

BOinK hecht er zeer aan dat de voorschoolse educatie (ve) wordt uitgebreid. We hadden weliswaar liever gezien dat ve het hele jaar door, en dus niet slechts 40 weken per jaar, wordt aangeboden. Maar we beschouwen de uitbreiding van het aantal uren als een goede tussenstap. BOinK vindt het heel belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden en dat bij de invoering van deze maatregel alle kwaliteitseisen zijn geborgd. Door de maatregelen die er zijn genomen in het kader van het coronavirus kan dit feitelijk niet gerealiseerd worden en daarom ondersteunt BOinK het uitstel van de invoering van deze maatregel.

Download de brief aan minister Slob en staatssecretaris Van Ark

Meer over voorschoolse educatie