Ouders en kinderen getroffen door nieuwe maatregelen van kabinet

Update 18 december 2021: bso's langer gesloten, wel noodopvang, wel compensatieregeling.

Vandaag heeft het kabinet besloten tot aangescherpte coronamaatregelen over te gaan. Demissionair Premier Rutte en demissionair Minister de Jonge benoemen dit in hun persconferentie. Met deze maatregelen hoopt het kabinet verspreiding van het virus onder kinderen 5- 12 jaar en de Omikron-variant te beperken en het aantal positieve testresultaten terug te dringen. Er is toch besloten het primair onderwijs en de bso een week eerder te sluiten voorafgaand aan de kerstvakantie. De dagopvang (0-4 jaar) en de gastouderopvang blijven open. De scholen worden geacht noodopvang tijdens de schooltijden aan te bieden en de bso gaat alleen tijdens haar reguliere openingstijden noodopvang bieden.

Dat nu toch is besloten om onderwijs en bso te sluiten, is slecht nieuws voor kinderen en ouders. Voor veel kinderen betekent dit dat ze voor het tweede jaar op rij geen kerstfeest op school vieren en ouders moeten nu op hele korte termijn  zien hoe zij hun werk en de zorg voor kinderen kunnen combineren.

BOinK maakt zich grote zorgen over het uitblijven van een compensatieregeling voor de kosten van de kinderopvang.

In het overleg met staatssecretaris Wiersma en het ministerie van SZW werd als reden voor het dit keer niet instellen van de compensatieregeling de hoge uitvoeringskosten genoemd. Omdat het uitvoeren van een compensatieregeling voor maximaal 5 dagen teveel geld kost, heeft het ministerie besloten om deze sluitingsdagen niet te compenseren. Tegelijkertijd geeft de Rijksoverheid wel aan dat wanneer de sluiting langer duurt er toch weer wordt gekeken of er alsnog een compensatieregeling moet komen. Wij vinden het lastig om aan ouders die niet in aanmerking komen voor de noodopvang uit te leggen dat zij toch moeten betalen. Dit leidt in deze tijd waarin beide partijen toch al onder druk staan, tot vervelende discussies.

BOinK roept het kabinet op om hier toch nog eens goed naar te kijken.

Zonder goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang gaat het niet lukken.

Het goed organiseren van noodopvang voor ouders met cruciale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen, lukt alleen als beide partijen de handen ineen slaan. De ervaring uit vorige sluitingsperioden heeft ons geleerd dat het onderwijs lang niet altijd voldoende communiceert met de kinderopvang over het door hen gevoerde beleid. Dit maakt het niet alleen voor de kinderopvang maar ook voor ouders lastig en onoverzichtelijk. De afgelopen week kwamen er geluiden uit het onderwijs dat zij geen opvang waren en niet van plan dan wel in staat waren om noodopvang te bieden. Nu begrijpt BOinK heel goed dat ook het onderwijs onder zware druk staat. Maar het personeelstekort in de kinderopvang is nog veel groter dan in het onderwijs en ouders die in de zorg werken laten ons weten dat zij maar wat blij zouden zijn met twee weken kerstvakantie.We gaan er dan ook vanuit dat het onderwijs ook haar verantwoordelijkheid neemt en tijdens schooluren gewoon noodopvang biedt aan alle kinderen die dat nodig hebben.

De bso heeft haar handen al vol aan het bieden van noodopvang tijdens haar reguliere openingstijden. De verwachting is bovendien dat tijdens de kerstvakantie veel ouders moeten doorwerken en dus sterk afhankelijk zijn van hele dagen opvang door de bso.

De maatregelen voor kinderopvang op een rij:

  • Het onderwijs en de bso sluiten de week voorafgaand aan de kerstvakantie.
  • Het betreft de week van maandag 20 tot en met 24 december. Het kabinet biedt wel de mogelijkheid om maandag 20 december als regeldag gewoon open te blijven.
  • De dagopvang 0-4 jaar blijft open; dit geldt ook voor peuteropvang.
  • Gastouderopvang blijft open voor 0-12 jaar met het dringende verzoek aan ouders hier minder gebruik van te maken.

Noodopvang

Tijdens de sluiting van 20/21 december tot en met 24 december biedt de bso noodopvang tijdens haar gewone openingstijden. Alleen voor kinderen van wie de ouders een contract hebben met de kinderopvang en waarvan één van de ouders een cruciaal beroep uitoefent en kwetsbare gezinnen. Ook kinderen van medewerkers van de kinderopvang en bso mogen naar de noodopvang, want werken in de kinderopvang geldt als een cruciaal beroep.

Aanstaande vrijdag zijn er weer nieuwe besmettingscijfers beschikbaar. Op dinsdag 21 december neemt het kabinet mogelijk nieuwe besluiten op basis van het laatste OMT-advies.

Tot slot

BOinK moet helaas constateren dat de nu aangekondigde maatregelen en met name het ontbreken van een compensatieregeling zomaar kunnen leiden tot vervelende discussies tussen ouders en kinderopvang. We doen daarom op zowel de medewerkers in de kinderopvang als de ouders een dringend beroep om toch zoveel mogelijk met respect voor elkaars positie te proberen er samen uit te komen.

Terecht vroeg premier Rutte tijdens de persconferentie, aandacht voor de positie van ouderen. Wij voegen eraan toe om vooral ook voortdurend het belang van de vooral kwetsbare kinderen voorop te blijven stellen. Dat betekent dat er alleen in het uiterste geval moet worden overgaan tot verdere sluiting van school en kinderopvang.

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid

Lees ook: Nieuwste beslisboom: voor dagopvang, gastouderopvang en noodopvang BSO (versie 14 december 2021)

Lees ook: corona-compensatieregeling (TTKO) 2020 - begin 2021 wordt aangepast