Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl. Op de site vinden onderwijzers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Thema’s

Op de website staat praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De informatie is gerubriceerd in negen overzichtelijke thema’s:

  • Signalen en vormen van kindermishandeling
  • Meldcode kinderopvang
  • Meldcode onderwijs
  • Veilig Thuis
  • Aandachtsfunctionaris
  • Gesprekken met ouders en kinderen
  • Rol gemeente
  • Informatie, feiten en cijfers
  • Training en cursus

Met deze informatie hebben professionals meer bagage waarmee signalen mogelijk sneller opmerken, de meldcode eerder toepassen en, indien de uitkomst van het afwegingskader uit de meldcode daartoe aanleiding geeft, over gaan tot melden bij Veilig Thuis.

Altijd actueel

Er wordt voortdurend onderzoek gedaan en rapporten gepubliceerd op het gebied van kindermishandeling en er worden telkens nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. Daarom is de content van de website geen vaststaand gegeven: deze zal met zeer grote regelmaat aangevuld en geüpdatet worden. Suggesties voor de content zijn welkom en kunnen worden gemaild naar info@beweging-tegenkindermishandeling.nl.

App meldcode vs website

Eerder deze week werd de app ‘Meldcode kinderopvang’ gelanceerd. De nieuwe website en app sluiten naadloos op elkaar aan. De app bevat de meldcode voor de kinderopvang: al klikkend kunnen de stappen van de meldcode doorlopen worden. De website is veel breder en bevat meer aanvullende informatie die niet alleen voor professionals uit de kinderopvang maar ook het onderwijs interessant is. Slechts twee dagen na de lancering is de app Meldcode Kindermishandeling voor de kinderopvang al een succes: hij is al duizenden keren gedownload! Download ook de app uit de App Store of Play Store. Meer over de app.

Lees meer over het protocol kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag