Nieuwe versie beslisboom neusverkouden kinderen, gecontroleerd door het RIVM

De beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school wordt op zeer grote schaal gebruikt. Door het intensieve gebruik zijn er onvermijdelijk nieuwe vragen naar boven gekomen. Samen met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben we alle opmerkingen zeer zorgvuldig besproken. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanpassing van de beslisboom en vragenlijst. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom gecontroleerd.

U vindt de downloads hieronder.

Update 9 oktober 2020: voortschrijdend inzicht in communicatie heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten. Kijk hier voor een overzicht van de wijzigingen.

Update 22 september: er is nog maar één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar. Now available: the English version of the decision tree age 0-group 8 primary school.

De beslisboom of neusverkouden kinderen naar de opvang en/of school mogen is goed ontvangen en al tienduizenden keren gebruikt. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben vele reacties ontvangen en begrepen dat de beslisboom op grote schaal in de kinderopvang en het basisonderwijs wordt gebruikt. Maar ook daarbuiten: ggd’en en jeugdartsen pakken de beslisboom erbij bij het beantwoorden van vragen van ouders en kinderopvangorganisaties.

Nieuwe versie gecontroleerd door het RIVM

Doordat de beslisboom op zo’n grote schaal wordt gebruikt zijn er onvermijdelijk nieuwe vragen naar boven gekomen. Deze gingen onder andere over niezen: mag een kind dat niest wel of niet komen? Na nauwkeurige afweging van de feedbackpunten is de beslisboom op een paar punten aangepast. Hierdoor zijn beide bomen compacter geworden. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 22 juni.

0 t/m 6 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen tot en met 6 jaar (voorheen tot 6 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Verhoging is uit de beslisboom verwijderd (bij kinderen t/m 6 jaar is in deze context alleen koorts relevant)
 • Uit het rijtje '1 of meer van: ' zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden
 • Wat over blijft is een overzichtelijkere boom

7 t/m 12 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (voorheen 6 tot 12 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Uit het rijtje '1 of meer van: ' zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden

Aan beide versies is informatie toegevoegd over het al dan niet thuis moeten blijven van broertjes en/of zusjes. Ook staat er nu info in over hoe lang kinderen thuis moeten blijven.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties, gastouders en scholen en andere professionals met deze vernieuwde beslisboom gaan werken. Daarom stellen we het op prijs als u dit bericht wilt delen.

 

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een vragenlijst en beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders) en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Met de vragenlijst of de beslisboom kan worden beoordeeld of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is een vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 – 6 en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 6 – 12 jaar. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk. U vindt de documenten hieronder.

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Lees ook: RIVM: Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast voor kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool