Kinderopvangtoeslag 2022 definitief (uurtarieven en meer uren bso)

De uurtarieven waarover de Belastingdienst/Toeslagen in 2022 maximaal kinderopvangtoeslag uitkeert zijn definitief. Ook de inkomenstabel is aangepast. Naast de tarieven is er volgend jaar nog een wijzigingen wat betreft de kinderopvangtoeslag: voor bso kan er voor meer uren kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Wel hangt het maximum aantal uur nog steeds af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minste werkt.

De maximum uurprijs is het bedrag waarover een ouder maximaal een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De maximum uurprijs verschilt per opvangsoort: dagopvang (kinderdagverblijf, crèche en peuterspeelzaal), bso of gastouderopvang. Alle kosten boven dit bedrag betalen ouders volledig zelf. Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag opnieuw vastgesteld. De definiteve tarieven voor 2022 zijn gelijk aan de tarieven die al in mei jl. werden voorgesteld.

Maximaal te vergoeden uurprijs kinderopvangtoeslag

Maximale uurprijs t.b.v. kinderopvangtoeslag 2021 2022
Dagopvang (kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal) € 8,46 € 8,50
Bso (vso en nso) € 7,27 € 7,31
Gastouderopvang € 6,49 € 6,52

Rekent uw kinderopvang een hoger uurtarief dan de hierboven genoemde maximale bedragen? Dan betaalt u het deel boven het maximale tarief helemaal zelf. Rekent uw kinderopvangorganisatie een lager tarief dan de hierboven genoemde maximale bedragen? Dan wordt dat lager tarief gebruikt voor de berekening van de kinderopvangtoeslag.

Tip: geef zo snel mogelijk (maar uiterlijk 31 januari 2022) het nieuwe uurtarief van uw kinderopvang door aan Belastingdienst/Toeslagen. Dat kan via mijntoeslagen.nl en via de Kinderopvangtoeslag-app.

Inkomenstabel 2022

Hoeveel procent van de uurprijs van uw kinderopvang u vergoed krijgt hangt af van uw inkomen. In de inkomenstabel staan de inkomensgroepen met het percentage van de uurprijs (tot het hierboven genoemde maximale bedrag) dat wordt vergoed. De percentages voor het 2e kind en verder zijn hoger dan het percentage voor het 1e kind. De inkomenstabel voor 2022 vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer uren voor bso

Op basis van de koppeling gewerkte uren wordt bepaald op hoeveel uur kinderopvangtoeslag een ouder maximaal recht heeft. Daarbij wordt gekeken naar de werkuren van de ouder die het minste werkt. Voor bso-uren kon voor maximaal 70% van de werkuren van de ouder die het minste werkt, kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Vanaf 2022 geldt dat dit percentage is gelijk getrokken aan dagopvang: 140%. Ook geldt vanaf 2022 voor bso een maximum van 230 uur per kind per maand (dat was 122 uur).

Losgelaten voor 2020 - 2021: koppeling gewerkte uren

Voor 2020 en 2021 is de ‘koppeling gewerkte uren’ losgelaten.De hierboven genoemde 70% (voor bso) en 140% (voor dagopvang) gelden voor 2020 en 2021 dus niet. Dat betekent dat ouders voor alle uren kinderopvang die ze hebben betaald, kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Met een maximum van 230 uur per kind per maand en mits ze aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen uiteraard. Deze uitzondering is gemaakt in verband met corona. Ouders die door corona tijdelijk minder uren konden werken worden hierdoor niet achteraf geconfronteerd met terugvorderingen op grond van de koppeling gewerkte uren, terwijl zij zijn gevraagd om tijdens de lockdown-sluitingen de rekening van de kinderopvang te blijven doorbetalen.

Proefberekening maken

Vanaf 25 november kunt u op de website van Toeslagen een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag in 2022. Toeslagen heeft hiervoor een rekenhulp. Voor de berekening heeft u het uurtarief van uw kinderopvang voor 2022 en uw toetsingsinkomen nodig. Als u nu al kinderopvangtoeslag krijgt, kunt u vanaf 25 november in de kinderopvangtoeslag-app of op de website ook zien hoeveel toeslag u in 2022 krijgt.

Prijsverhoging en adviesrecht

De maximum uurprijzen stijgen voor komend jaar dus maar met 0,51%. Terwijl er in de kinderopvangsector een totale kostenstijging wordt verwacht tussen de 2,8% en 3,4%. Dit betekent dat de netto kosten voor ouders zullen toenemen.
Als de kinderopvangorganisatie de uurprijs wil aanpassen, moet zij advies hierover vragen aan de oudercommissie (oc). Als dit niet (op de juiste manier) gebeurt mag het nieuwe uurtarief (nog) niet worden doorgevoerd. Lees de 11 FAQ over het adviesrecht op de uurprijs. Uitgebreide informatie over de (opbouw van) de uurprijs en (relevante) argumenten om de prijs te verhogen vindt u in onze speciale brochure 'Prijzen in de kinderopvang 2022'.

Meer over de maximale uurtarieven en inkomenstabel voor 2022 (website Rijksoverheid)

Meer over kinderopvangtoeslag