Kinderopvangbranche helpt bij snelle en betrouwbare gegevenslevering aan de Belastingdienst

Verschillende partijen uit de kinderopvangbranche hebben de handen ineen geslagen om de Belastingdienst te voorzien van snelle en betrouwbare opvanggegevens. Dat is nodig omdat er met de zogenaamde 'gegevenslevering' een dubbelcheck is op de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen. Daarmee wordt de kans dat ouders (veel) kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen kleiner. Houders kunnen hulp krijgen bij de gegevenslevering.

Sectororganisaties BK, BMK, BOinK, Sociaal Werk Nederland, Voor Werkende Ouders en kennisorganisatie Waarborgfonds Kinderopvang hebben een intentieverklaring ondertekend. Dat betekent dat ze proberen dat alle kinderopvangorganisaties (gaan) meedoen met de maandelijkse gegevenslevering aan de Belastingdienst.

Wat is de maandelijkse gegevenslevering?

Maandelijkse gegevenslevering betekent dat kinderopvangorganisaties elke maand aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel opvang ouders hebben afgenomen. Met het aanleveren van opvanggegevens per maand (in plaats van per jaar) kan de Belastingdienst veel sneller zien of ouders teveel of te weinig kinderopvangtoeslag ontvangen. Is er een groot verschil dan kan de Belastingdienst contact opnemen met de ouders. Zodat de ouders zélf hun gegevens kunnen aanpassen op mijntoeslagen.n of via de kinderopvangtoeslag app. Hoge terugvorderingen en nabetalingen worden dan voorkomen. Eigenlijk is het dus een dubbelcheck.

Bouwen aan vertrouwen

Door de toeslagaffaire is het vertrouwen in de kinderopvangtoeslag gedaald. Daarom is het belangrijk dat houders gegevens leveren, zodat ouders niet in de problemen komen. Uiteindelijk komt er mogelijk een nieuw systeem voor de kinderopvangtoeslag. Tot het zover is kan de maandelijkse gegevensaanlevering een belangrijke bijdrage leveren in het vergroten van het vertrouwen.

Maandelijkse gegevenslevering straks verplicht

Onlangs werd bekend dat de verplichte maandelijkse gegevensaanlevering uitgesteld is en in de wet vastgelegd gaat worden. De kinderopvangbranche neemt nu alvast zelf verantwoordelijkheid. Vooruitlopend op het verplicht stellen van deze maandelijkse aanlevering gaan we alvast proactief aan de slag. We informeren ouders en helpen houders.

Hulp voor kinderopvangorganisaties

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en de Belastingdienst hebben het plan om houders, die nu de maandelijkse gegevensaanlevering nog niet (goed) doen, te helpen aansluiten. Daarnaast gaan de branchepartijen in samenwerking met de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) webinars organiseren ter ondersteuning van kinderopvangorganisaties die nog niet aan maandelijkse gegevensaanlevering doen.

Waardering het ministerie van SZW en de Belastingdienst

Het ministerie van SZW en de Belastingdienst werken sinds 2018 samen met de brancheorganisaties en oudervertegenwoordiging aan het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. BOinK werkt daar ook aan mee. Eén van de punten van dit verbetertraject is de maandelijkse gegevenslevering. Het ministerie van SZW en de Belastingdienst zijn heel blij met de intentieverklaring. Ze zien het als uitgesproken steun en grote betrokkenheid van de opstellers van deze intentieverklaring. Samen blijven we werken aan verdere verbeteringen in de kinderopvangtoeslag.

Vraag en antwoord

Hier vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen over de dubbelcheck maandelijkse gegevensaanlevering.

Download de Intentieverklaring Maandelijkse Gegevensaanlevering

Lees meer over het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag

Lees ook: Verbetertraject kinderopvangtoeslag: tussenstand resultaten