Ook compensatie voor ouders peuters ve- en smi-indicatie

Update 17 april 2020: Compensatieregeling voor eigen bijdrage kinderopvang gedurende de sluitingsperiode is rond na intensief overleg branchepartijen en ministerie SZW


Ook peuterspeelzalen zijn gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ouders die normaal gesproken gebruik maken van peuteropvang en daarvoor vanuit de gemeente een vergoeding krijgen, krijgen eveneens hun eigen bijdrage terug. Dat schrijft minister Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een brief aan de Tweede Kamer.  

Peuters met een risico op een achterstand die normaliter voorschoolse educatie krijgen, kunnen daar in deze periode niet aan deelnemen. Peuters in deze doelgroep met ouders in cruciale beroepen kunnen wel gebruik maken van de noodopvang. Peuters die niet naar de noodopvang mogen, zijn thuis. Gemeenten kunnen voor kinderen in een kwetsbare positie, waar nodig en passend, een afweging maken hoe ze deze kinderen het beste kunnen ondersteunen. Ook voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is maatwerk mogelijk. Om de achterstand voor ve-peuters te beperken, is het zeer gewenst als betrokken partijen initiatieven ontwikkelen voor deze doelgroep. Gemeenten, ve-aanbieders, bibliotheken of andere maatschappelijke organisaties kunnen bijvoorbeeld prentenboeken of educatieve spellen uitdelen of ouders tips geven voor educatieve activiteiten en websites met gratis digitale prentenboeken.

Eigen bijdrage peuteropvang

De staatssecretaris van SZW heeft eerder bekend gemaakt dat ouders met kinderopvangtoeslag de eigen bijdrage die zij betalen voor de kinderopvang grosso modo gecompenseerd krijgen. Dit geldt ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag hebben, maar een eigen bijdrage betalen via de gemeente in het kader van voorschoolse educatie, een peuteraanbod, of voor ouders met een sociaal-medische indicatie (SMI). Gemeenten krijgen hiervoor extra middelen van het Rijk.

3 miljoen

Er is 3 miljoen beschikbaar: 0,5 miljoen voor ouders met een sociaal-medische indicatie en 2,5 miljoen voor de overige hiervoor genoemde ouders. De gemeente compenseert de ouders. Soms zal de terugbetaling via de kinderopvangorganisatie lopen.   

Lees ook: faq compensatie kosten kinderopvang tijdens corona-sluiting

Download de brief van minister Slob