Interview over compensatie ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

Er is een compensatie-regeling voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en de factuur van de kinderopvang ondanks de corona-sluiting wel betalen. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen.

In de intentieverklaring tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Om het ministerie te helpen bij de vormgeving van een regeling vragen we alle ouders die geen kinderopvantoeslag ontvangen zich bij ons te melden.

BOinK voorzitter Gjalt Jellesma heeft zojuist meer uitleg gegeven in een interview op Radio 1.

Luister het interview terug (vanaf 11.45 min.)

FAQ compensatie-regeling eigen bijdrage kinderopvang

Lees ook: de compensatie-regeling is rond