Trajecten kinderopvang uit het verleden

Door de jaren heen zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van kinderopvang. Ook zijn er diverse wijzigingen in de Wet kinderopvang doorgevoerd. Op deze pagina ziet u een overzicht van deze trajecten uit het verleden.

Deze pagina is in ontwikkeling en wordt nog aangevuld.

Kinderopvang ontwikkelingen uit het verleden

Harmonisatie

De harmonisatie is de samensmelting van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Door de harmonisatie zijn de kwaliteiteisen voor deze vormen van opvang gelijk getrokken zodat onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer op elkaar kunnen worden afgestemd. Door de harmonisatie is het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen voor peuteropvang/peuterspeelzaal. De harmonisatie is in 2018 afgerond. 

Meer over de harmonisatie

Actuele ontwikkelingen kinderopvang