Harmonisatie

De harmonisatie, ofwel samensmelting van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, zorgt ervoor dat de kwaliteiteisen voor deze vormen van opvang gelijk worden getrokken zodat onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer op elkaar afgestemd kunnen worden.

Doelstellingen

Het kabinet heeft drie doelstellingen geformuleerd:

  1. het versterken van de pedagogische kwaliteit;
  2. één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen;
  3. één financieringsstructuur voor alle werkende ouders.

De nieuwe regelgeving in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen is definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad op 1 september 2017. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat daarmee omhoog. De besluiten gaan in per 1 januari 2018.      

Invoering

De harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verloopt gefaseerd. Sinds 1 januari 2017 is de medezeggenschap voor het peuterspeelzaalwerk ondergebracht bij de Wet Kinderopvang. Dit heeft onder andere tot gevolg dat peuterspeelzalen verplicht een oudercommissie moeten hebben. 

Kinderopvangtoeslag? Checklist

Als uw peuterspeelzaal op 1 januari 2018 geharmoniseerd is (een kinderdagverblijf is geworden) heeft u als ouder mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Als u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet, kunt u als ouder vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen. De voorwaarden voor 2018 worden in november op de website van de Belastingdienst bekend gemaakt.

Wanneer kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, hoe gaat het aanvragen in zijn werk en waar moet u op letten? Hiervoor hebben we samen met Sociaal Werk Nederland een checklist voor ouders ontwikkeld. U vindt de checklist hiernaast.

Lees meer

Veelgestelde vragen over de harmonisatie

Lees meer: IKK geldt ook voor peuterspeelzalen