Speciaal voor oudercommissies uit Den Haag

Net als wij wilt de Gemeente Den Haag dat ouders zich betrokken voelen bij de kwaliteit van de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal of gastouderopvang). Via de oudercommissie hebben ouders invloed op de kwaliteit. Alle oudercommissies krijgen te maken met dezelfde vraagstukken, daarom willen we via de gratis informatiebijeenkomsten het netwerk van Haagse oudercommissies versterken.

 

De afgelopen jaren hebben in samenwerking met de Gemeente Den Haag diverse, gratis netwerkavonden voor Haagse oudercommissies georganiseerd. Deze waren een groot succes. Op dit moment werken we aan het programma voor 2020 dit zal snel beschikbaar zijn. Wil je hiervan op de hoogte blijven stuur dan een mailtje naar trainingen@boink.info om u aan te melden voor de speciale nieuwsbrief voor Haagse oudercommissies.

Basistraining voor oudercommissies

In 2019 hebben we in Den Haag twee keer de basistraining voor oudercommissies verzorgd. Om uw taak als oudercommissielid goed uit te kunnen oefenen moet u beschikken over een gedegen kennis over de wet- en regelgeving in de kinderopvang en uw taken, rechten en plichten op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast zijn vaardigheden als onderhandelen, communiceren met de directie en de achterban, standpunten formuleren en het opstellen van adviezen erg belangrijk.

Dat alles kan leiden tot vragen. Daarom organiseert BOinK een basistraining voor oudercommissies. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan:

  • Wettelijk kader en verantwoordelijkheden oudercommissie
  • Wet- en regelgeving kinderopvang
  • Toezicht en handhaving (inspectie)
  • Adviesrecht en adviesprocedure
  • Organisatie van de oudercommissie
  • Achterbancommunicatie
  • Actuele ontwikkelingen

Bij elke training zijn leden van verschillende oudercommissies aanwezig, waardoor veel interactie en uitwisseling ontstaat. De training start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Oudercommissies uit Den Haag hebben de training gratis kunnen volgen.

Tip: kom met minimaal twee oc leden naar de training om later nog eens met elkaar te kunnen sparren.

Thema-avonden

Op de thema-avond in november 2019 zijn twee workshops gegeven.

Workshop 1 had als thema 'wat is pedagogische kwaliteit?' t.b.v. het adviseren over het pedagogisch beleid. De workshop werd verzorgd door Mirjam Gevers, onderzoeker pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang. Workshop 2 ging over 'risicovol spelen' en werd gegeven door experts van VeiligheidNL. In één avond hebben de deelnemers voldoende kennis gekregen om met de organisatie in gesprek te gaan over de kwaliteit van de eigen kinderopvang.

Meer over de rol en taken van de oudercommissie

Agenda bijeenkomsten Den Haag

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Lees meer over de basistraining voor oudercommissies