Speciaal voor oudercommissies uit Den Haag

Net als wij wil de Gemeente Den Haag dat ouders zich betrokken voelen bij de kwaliteit van de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal of gastouderopvang). Via de oudercommissie hebben ouders invloed op de kwaliteit. Alle oudercommissies krijgen te maken met dezelfde vraagstukken, daarom willen we via de gratis informatiebijeenkomsten het netwerk van Haagse oudercommissies versterken.

 

 

De afgelopen jaren hebben in samenwerking met de Gemeente Den Haag diverse, gratis netwerkavonden voor Haagse oudercommissies georganiseerd. Deze waren een groot succes. In 2022 heeft u twee keer de mogelijkheid de basistraining voor oudercommissies te volgen.

Basistraining voor oudercommissies

Om uw taak als oudercommissielid goed uit te kunnen oefenen moet u beschikken over een gedegen kennis over de wet- en regelgeving in de kinderopvang en uw taken, rechten en plichten op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast zijn vaardigheden als onderhandelen, communiceren met de directie en de achterban, standpunten formuleren en het opstellen van adviezen erg belangrijk.

Dat alles kan leiden tot vragen. Daarom organiseert BOinK een basistraining voor oudercommissies. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan:

  • Wettelijk kader en verantwoordelijkheden oudercommissie
  • Wet- en regelgeving kinderopvang
  • Toezicht en handhaving (inspectie)
  • Adviesrecht en adviesprocedure
  • Organisatie van de oudercommissie
  • Achterbancommunicatie
  • Actuele ontwikkelingen

Bij elke training zijn leden van verschillende oudercommissies aanwezig, waardoor veel interactie en uitwisseling ontstaat. De training start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

Tip: kom met minimaal twee oc leden naar de training om later nog eens met elkaar te kunnen sparren.

Wilt u op de hoogte blijven stuur dan een mailtje naar trainingen@boink.info om u aan te melden voor de speciale nieuwsbrief voor Haagse oudercommissies.

Meer over de rol en taken van de oudercommissie