BOinK tussen hoop en vrees: kabinetsplannen voor de kinderopvang

Het nieuwe kabinet is voornemens de invoering van het nieuwe financieringsstelsel, waarbij ouders nog maar 4% hoeven te betalen van het vorige kabinet, onverkort over te nemen.

Daarbij blijft het probleem dat de kinderopvang voor de laagste inkomensgroep duurder wordt. Zij blijven net als nu 4% betalen van de maximum uurprijs, maar moeten daarbovenop met soms wel een euro of meer per uur betalen omdat vrijwel in de gehele kinderopvang er meer gevraagd wordt dan de door de overheid vergoede uurprijs. Dat komt erop neer dat de eigen bijdrage van de laatste inkomens wel drie of vier keer zo hoog is dan de wetgever heeft bedoeld.

Het is desalniettemin fijn dat budget beschikbaar blijft. Het invoeren van een nieuw stelsel blijft een hele operatie wat veel inzet van ambtenaren vraagt en BOinK kijkt daarom met enige zorg naar de plannen om stevig te bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Daarom is BOinK terughoudend optimistisch omdat de afgelopen 10 jaar op een rij meerdere grote plannen voor de kinderopvang zijn uitgesteld. BOinK is wel teleurgesteld dat de algemene toegankelijkheid, of zelfs plannen voor een gefaseerde invoer van algemene toegankelijkheid van 0 – 12 jaar niet in de plannen van het kabinet voorkomen. Terwijl dit toch een uitstekend middel is om kansenongelijkheid in een vroeg stadium te bestrijden.

Focus is nodig op:

  1. De financiële toegankelijkheid van kinderopvang voor gezinnen met een laag inkomen waaronder steeds meer eenouder gezinnen, wordt juist duurder.  Hierdoor zullen deze kinderen juist minder naar de kinderopvang gaan.
  2. De maximum uurprijs is recent toch weer verlaagd en wordt komend jaar niet geïndexeerd.
    Dit betekent dat het gat tussen de kosten die de overheid vergoed en de wat de kinderopvangorganisatie vraagt steeds groter wordt en dit treft met name de laagste inkomens.
  3. Het handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang
    Goede kinderopvang is voorwaardelijk om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen.
  4. Als de overheid wil dat mensen (meer) gaan werken, dat moet dat wel lonen. Dure kinderopvang voor lage inkomens staat dit in de weg.  

NB BOinK is nauw betrokken bij het ontwikkelen van dit nieuwe systeem voor de financiering van kinderopvang. BOinK is een vereniging met duizenden aangesloten oudercommissies en vertegenwoordigt de belangen van het overgrote deel van de ouders (en hun kinderen) en brengt deze steeds onder de aandacht in alle bijeenkomsten en overleggen.