TTK(Z)O 3 en additionele regeling TTKO op de website van het SVB!

Door corona is de kinderopvang gesloten geweest. De overheid heeft ouders gevraagd om de buitenschoolse opvang (BSO) tijdens de derde sluitingsperiode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 door te betalen. Ook als ze geen gebruik van de opvang maakten.

Net als bij de eerste en tweede sluitingsperiode hoeven ouders met kinderopvangtoeslag de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen. Rond 15 juni 2022 ontvangen zij de vergoeding op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

Ouders zonder kinderopvangtoeslag, subsidie of een tegemoetkoming van de gemeente kunnen de tegemoetkoming in het najaar zelf aanvragen op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Hou de website van de SVB en van BOinK in de gaten voor meer informatie.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u meer informatie en uitleg over alle compensatieregelingen:

TTKO 3: over de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang voor ouders mét kinderopvangtoeslag.

TTKZO 3: over de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang voor ouders zónder kinderopvangtoeslag.

TTKO additionele regeling: over de nabetaling vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, over de eerste en tweede sluitingsperiode, voor ouders mét kinderopvangtoeslag. Eind 2021 schreven we al over deze herziening van de TTKO regeling.