Rookvrije kinderopvang

Veel kinderopvanglocaties, inclusief de gastouderopvang, zijn al rookvrij. Iedereen wil dat kinderen spelen, maar ook slapen in een gezonde en veilige omgeving. In een rookvrijbeleid kan worden vastgelegd welke maatregelen een kinderopvangorganisatie neemt om de overdracht van zogenaamde derdehandsrook tot een minimum te beperken. En hoe ervoor wordt gezorgd dat kinderen het goede voorbeeld krijgen. Met het Stappenplan Rookvrije Kinderopvang kan de kinderopvangorganisatie en/of de oudercommissie direct aan de slag. 

BOinK is vertegenwoordigd in de Alliantie Nederland Rookvrij en werkt samen met diverse partijen uit de branche aan rookvrije kinderopvang.

Stappenplan Rookvrije Kinderopvang

Niet alleen longen van baby’s maar ook longen van kinderen in de BSO leeftijd zijn nog in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Niet alleen rechtstreeks meeroken is schadelijk voor kinderen, ook rook die achterblijft in de kleding en haren van rokers kan schadelijk zijn. Als een pedagogisch medewerker of gastouder die heeft gerookt een kindje vasthoudt is de kans op overdracht van derdehandsrook aanzienlijk. En ook al zijn ze nog zo klein, elk goed voorbeeld helpt voorkomen dat kinderen roken normaal vinden en later zelf gaan roken. Met het Stappenplan Rookvrije Kinderopvang kan gewerkt worden aan een kinderopvang die geheel rookvrij is. Het stappenplan is gemaakt door de Rookvrije Generatie (bestaande uit de Hartstichting, KWF Kanker Bestrijding en het Longfonds), de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. Het stappenplan telt vier stappen:

  1. Creëer draagvlak
  2. Invoering
  3. Naleving
  4. Evaluatie

Download het Stappenplan Rookvrije Kinderopvang.

TIP kies een positieve insteek: praat niet over rookverbod maar over rookvrij

Derdehands rook: een onbekend gevaar

Rookresten die achterblijven in haren en kleding, op de huid of in tapijt, gordijnen en meubels wordt ‘derdehands rook’ genoemd. Er zitten schadelijke stoffen in deze rookneerslag, zoals nicotine. Kinderen kunnen deze stoffen inademen of binnenkrijgen via direct contact. In de kinderopvang til je jonge kinderen op, houd je kinderen tegen je aan en neemt ze op schoot. Dat zijn allemaal dagelijkse momenten waarop overdracht van derdehands rook plaats vindt. Denk ook aan de verspreiding van schadelijke stoffen in (baby)slaapkamertjes. De kans dat kinderen derdehands rook binnenkrijgen is groot als iemand gerookt heeft. Zorg er voor dat tijdens het werk kleding, huid en haren vrij zijn van derdehands rook. Op pagina 6 van het stappenplan staat meer info over rookvrij werken met tips voor werkgevers.

Communicatie met ouders
Aan de slag met een rookvrijbeleid? Hartstikke mooi! Kondig het beleid vast aan door gebruik te maken van de poster 'Deze kinderopvang wordt binnenkort rookvrij'.

Download de A3 poster of de A4 poster  

Is de kinderopvang rookvrij? Gefeliciteerd! Via de webshop van de rookvrijegeneratie.nl zijn diverse materialen met het rookvrij teken verkrijgbaar. Zoals borden, raamstickers, posters en spandoeken.

Vragen over rookvrije kinderopvang? Neem contact op tijdens ons spreekuur, kijk op www.rookvrijegeneratie.nl of mail naar info@rookvrijegeneratie.nl.

Lees meer over gezonde kinderopvang