24-uurs kinderopvang en ouderparticipatiecrèche

24-uurs kinderopvang

24-uurs opvang wordt geboden in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De openingstijden van deze opvangvorm zijn heel uitgebreid. Kinderen kunnen ook in de nacht worden opgevangen. Deze vorm van opvang wordt vooral gebruikt door ouders die onregelmatige werktijden hebben. 24-uurs kinderopvang wordt in Nederland weinig aangeboden omdat de vraag klein is. Het grootste deel van 24-uurs opvang wordt verzorgd door gastouders. Heb jij opvang nodig buiten de reguliere tijden? Vraag dan ook zeker na bij gastouderbureaus bij jou in de buurt.

Ouderparticipatiecrèche (opc)

Een ouderparticipatiecrèche wordt gevormd en georganiseerd door ouders. Ouders staan zelf op de groep en zijn eigenaar van de organisatie. Ouders krijgen kinderopvangtoeslag vanaf 15 maanden nadat de opvang is gestart en als het voldoet aan de regels.  

Er zijn in Nederland zeven van dit soort initiatieven voor ongeveer 120 kinderen (cijfers 2018).

Op 1 maart 2021 is de Wet kinderopvang aangepast in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches. Ouderparticipatiecrèches vallen per 1 juli 2021 officieel onder de Wet kinderopvang. Lees meer over de OPC op de pagina van de Rijksoverheid.

Terug naar de overzichtspagina Kinderopvang kiezen