Themabijeenkomsten voor oudercommissies

Diverse malen per jaar organiseren we themabijeenkomsten voor ouders en/of oudercommissies. Dit najaar gieten we de succesvolle bijeenkomsten van afgelopen twee jaar over het thema 'De oc en het prijsadvies' in een ruimer jasje. Hierdoor kunnen we meer oudercommissies van informatie en aanbevelingen voorzien.

Webinar: 'De oudercommissie en het prijsadviestraject'

Van themabijeenkomsten naar webinar

In 2021 en 2022 was de belangstelling voor de themabijeenkomsten over het prijsadvies zeer groot; de avonden zaten snel vol en de reservelijst was lang. Daarnaast waren het hoofdzakelijk informatieve avonden, meer dan interactief. Dit past ook bij de kennis en informatie die we in deze sessies graag met oudercommissies delen.

We zijn dan ook erg blij dat we dit jaar alle informatie over het prijsadviestraject via een gratis webinar met veel meer oudercommissieleden kunnen delen. Uiteraard weer in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang.

Het webinar ‘De oc en het prijsadviestraject’ vindt plaats op:
Datum: dinsdag 3 oktober 2023
Tijd: 20:00 uur - 21:30 uur
Online themabijeenkomst - gratis
Aanmelden: klik hier

NB Aanmelden voor dit webinar is alleen mogelijk voor oudercommissies!

Inhoud webinar
Hoe kun je als oudercommissie goed adviseren over de uurprijs? Ook als je denkt weinig financiële kennis te hebben? Hoe beoordeel je de adviesaanvraag die de houder aan de oudercommissie geeft? En hoe kom je uiteindelijk tot een goed doordacht en onderbouwd advies?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het adviesproces: een continu proces van afstemming en samenwerking tussen houder en oudercommissie
  • Financiële informatie over de bedrijfsvoering binnen de kinderopvangsector
  • Hoe kom je tot een uurtarief; eigen bedrijfsgegevens, sectordata en kostenprognoses
  • Benodigde en beschikbare informatie voor oudercommissies

Tijdens het webinar is er ruimte om vragen te stellen via de chat. Deze worden zoveel mogelijk op de avond zelf beantwoord. Ook stellen we na afloop een Q&A beschikbaar met antwoorden op de meest gestelde vragen.

In onze brochure ‘Prijzen in de kinderopvang 2023’ staat alle informatie in brede zin over prijsopbouw, uurtarieven in de kinderopvang. Een vernieuwde versie zal aan het einde van de zomer beschikbaar komen. Het adviestraject komt in hoofdstuk 4 van de brochure aan de orde, maar daarover hebben we ook de specifieke pagina ‘Het oudercommissie adviestraject op de uurprijs op onze website gemaakt.

Informatie over de basistrainingen voor oudercommissies (info en agenda)