Veel gestelde vragen over Overnames

Meer informatie over contracten en algemene voorwaarden

 • Vraag 1: Mijn kinderopvang organisatie wordt overgenomen door een andere kinderopvangorganisatie. Moet de nieuwe kinderopvangorganisatie mijn lopende contract overnemen?

  Bij een overname van een kinderopvanglocatie zijn er twee varianten mogelijk. Iedere variant heeft verschillende gevolgen voor het contract van ouders:

  Variant 1: Overname zonder behoud van contracten en zonder behoud van het LRK-nummer

  Organisatie A wordt overgenomen door organisatie B. Organisatie A zegt de opvangcontracten met ouders op. Er geldt  voor organisatie A een opzegtermijn van minimaal één maand. Organisatie B wordt de nieuwe eigenaar en de opvanglocatie krijgt een nieuw LRK-nummer. Ouders krijgen een nieuw contract aangeboden van organisatie B.

  Gaan ouders met organisatie B verder, dan moeten ze het nieuwe contract tekenen. En ook belangrijk: alle nieuwe gegevens (naam organisatie B, LRK-nummer opvanglocatie) per ingangsdatum van het nieuwe contract aanpassen bij Dienst Toeslagen, voor de kinderopvangtoeslag.

  Variant 2: Overname mét behoud van contracten en LKR-nummer

  Organisatie B neemt lopende contracten met bijbehorende dienstverlening  van organisatie A over. Het LRK-nummer van de opvanglocatie en de lopende contracten met ouders blijven bestaan. De naam van de houder, die gekoppeld is aan dit LRK-nummer, verandert wel. Dit is ook zichtbaar in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor enkel de verandering van de naam van de houder, is het niet nodig om nieuwe contracten op te stellen en te laten ondertekenen. Een addendum (= toevoeging) op de contracten van bestaande ouders/klanten met de naamswijziging is voldoende.

  Ouders hoeven geen aanpassingen bij de Dienst Toeslagen door te geven; de naam van de nieuwe houder wordt automatisch aan het bestaande LRK-nummer gekoppeld.

 • Vraag 2: Mijn kinderopvang wordt overgenomen, het LRK nummer blijft ongewijzigd. Mag de nieuwe organisatie nieuwe voorwaarden stellen aan mijn lopende contract?

  Wanneer de nieuwe kinderopvangorganisatie (B) de huidige kinderopvangorganisatie (A) overneemt met behoud van LRK nummer en lopende contracten, dan blijven deze contracten plus die bijbehorende voorwaarden ongewijzigd in stand. Het staat organisatie B wel vrij om zelf een nieuw aanbod - met bijbehorende prijzen en Algemene Voorwaarden -  vast te stellen voor nieuwe contracten.

  Nieuwe ouders hebben geen keuze en krijgen enkel contracten volgens het nieuwe aanbod en met nieuwe voorwaarden aangeboden. Dit mag tevens gelden voor bestaande ouders die een nieuw contract voor een volgend kind aangaan.

  Ouders met lopende contracten kunnen er wel voor kiezen een nieuw contract (met aangepast aanbod) aan te gaan, maar zijn hiertoe dus niet verplicht.

 • Vraag 3: Mijn kinderopvangorganisatie wordt overgenomen. Moet de kinderopvang zich houden aan een opzegtermijn?

  Ja. Wanneer kinderopvangorganisatie A wordt overgenomen, dan kan het contract worden opgezegd door organisatie A. Kinderopvangorganisatie B wordt de nieuwe eigenaar mét een nieuw LRK-nummer. Houder van organisatie B gaat in deze situatie ook nieuwe contracten met ouders aan. Er geldt voor organisatie A een opzegtermijn van minimaal één maand.

 • Vraag 4: Mijn kinderopvang wordt overgenomen, moet ik mijn gegevens aanpassen bij Dienst Toeslagen?

  Dit hangt af van de manier waarop de overname is geregeld (zie vraag 1):

  • Wanneer kinderopvangorganisatie B een nieuw contract met een nieuw LRK nummer aanbiedt en de ouder gaat akkoord, dan moeten de gegevens door ouders gewijzigd worden bij Dienst Toeslagen.

  Kijk voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag op: https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag

  • Wanneer organisatie B organisatie A overneemt zonder wijzingen door te voeren blijft het LRK-nummer en de bestaande contracten met ouders gelijk. Ouders hoeven geen verandering voor de kinderopvangtoeslag door te geven, de naam van de nieuwe houder wordt automatisch aan het bestaande LRK-nummer gekoppeld.