Stichting Lotgenotencontact

De Stichting Lotgenotencontact is op 17 februari 2022 gestart met het ondersteunen van gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslag affaire. De Stichting is onafhankelijk maar is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën.

Logo Lotgenoten

De drie kernactiviteiten van de Stichting Lotgenotencontact zijn:

  1. De Lotgenotenlijn (een landelijke telefoonlijn). Van maandag tot en met zaterdag wordt u te woord gestaan door een ervaringsdeskundige (een gedupeerde ouder die vanuit eigen ervaringen van betekenis kan zijn en professioneel advies kan geven). 
  2. Ondersteuning van individuele ouders in contacten met instanties
  3. Deelname aan gemeentelijke bijeenkomsten en advies aan gemeenten over de hulp die ze ouders kunnen bieden.
Contact Stichting Lotgenotencontact

Download nieuwsartikel oprichting Stichting Lotgenotencontacten

Al vanaf begin 2020 is door o.a. BOinK en het ouderpanel gewezen op de grote meerwaarde van de inzet van lotgenoten bij de ondersteuning van gedupeerde ouders. 

Kamerbrief van Staatsecretaris Toeslagen
In de kamerbrief van 14 december 2021 geeft de staatssecretaris aan dat zij BOinK heeft gevraagd om in nauwe samenwerking met het ouderpanel, een voorziening voor lotgenoten in te richten. Daartoe heeft BOinK een aparte stichting opgericht, Stichting Lotgenotencontact, waarbij niet alleen in de uitvoering, maar ook in de aansturing en bestuur lotgenoten zijn vertegenwoordigd. 

 

Wat kan Stichting Lotgenotencontact voor u betekenen?

De ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn bij de Stichting Lotgenotencontact zijn allemaal gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire. Zij zetten hun eigen ervaringen in om gedupeerde ouders bij te staan. Ze zijn afkomstig uit heel Nederland en al enige tijd actief geweest bij het ondersteunen van gemeenten en/of andere gedupeerde ouders. Zij worden intern persoonlijk begeleid om dit werk professioneel uit te voeren.

Het delen van ervaringen met andere gedupeerde ouders wordt specifiek genoemd als een waardevolle bijdrage aan het herstelproces. Dit kan betrekking hebben op een erkenning of herkenning, maar ook op steun en uitwisseling van praktische informatie. 

Na de eerste toets van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) vindt een persoonlijk gesprek tussen ouder, de gemeente en UHT. De ouder mag iemand meenemen naar dit gesprek, zoals een eigen vertrouwenspersoon, een ervaringsdeskundige of een hulpverlener vanuit de gemeente.

Je kunt terecht bij Lotgenotencontact om je eigen verhaal en ervaringen te delen, vragen te stellen en professionele ondersteuning te krijgen.

Samira werkt bij de Lotgenotenlijn: "Door mijn ervaring als gedupeerde ouder kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan lotgenotencontact. 'Ik heb als kind erg geleden en als moeder werd ik opnieuw gedupeerd. Nu wil ik er graag zijn voor andere gedupeerden."

Terug naar overzichtspagina Kinderopvangtoeslagaffaire