Compensatie-regeling kosten kinderopvang rond

Na intensief overleg is nu bekend hoe de eigen bijdrage kinderopvang gedurende de sluitingsperiode wordt vergoed.

De afgelopen weken is er door de samenwerkende branchepartijen -Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) (en voor de gastouderopvang ook VGOB en Nysa)-, intensief overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en andere partijen om tot een compensatieregeling te komen. Doel hierbij: ouders en kinderopvangorganisaties zo goed mogelijk compenseren tijdens de sluitingsperiode van de kinderopvang. Hierbij heeft afstemming met andere partijen plaats gevonden.

De terugbetaling van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door SVB op basis van de gegevens van Belastingdienst Toeslagen

Zojuist is de Kamerbrief gepubliceerd waarin staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW de compensatieregeling op hoofdlijnen beschrijft. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang enige tijd langer zal duren. De betaling zal dan betrekking hebben over deze langere periode.

De betaling over de periode 16 maart tot en met 28 april zal volgens de huidige planning plaats vinden in de maanden juni / juli. Wanneer de sluiting wordt verlengd zal de eenmalige betaling op een later moment plaats vinden.

De overheid reserveert 175 miljoen voor compensatie

In de Kamerbrief noemt de staatssecretaris expliciet dat de kinderopvangsector deze afgelopen periode heeft bewezen een sterke, flexibele sector te zijn, met een groot innovatief vermogen. De overheid heeft ouders gevraagd de rekening door te blijven betalen en zet daar tegenover de 175 miljoen voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders tot het maximale uurtarief van de Belastingdienst. Van de ondernemers die een uurtarief hanteren dat boven het maximum uurtarief ligt wordt gevraagd om het deel boven het maximum uurtarief zelf te compenseren. Daarmee nemen deze ondernemers hun financiële verantwoordelijkheid. BK, BMK en BOinK vragen met klem aan deze kinderopvangorganisaties dit deel z.s.m., maar het liefst voor 28 april, aan ouders te betalen.

We danken we alle kinderopvangorganisaties en met name ook de pedagogisch medewerkers voor hun enorme inzet tijdens deze moeilijke periode. Dankzij deze inzet kunnen ouders met cruciale beroepen hun werk blijven uitoefen en worden kwetsbare kinderen op een veilige plek opgevangen. Als deze regeling goed wordt uitgevoerd dan kunnen we straks terugkijken op een periode waarin de kinderopvang heeft laten zien waarvoor zij staat. Door goed ondernemerschap invulling geven aan een belangrijke maatschappelijke opgave. Ouders ook in deze moeilijke omstandigheden in staat stellen werk en zorg voor hun eigen kinderen te combineren waarbij de essentie van kinderopvang, de brede ontwikkeling van kinderen, altijd voorop staat.

Brief van kinderopvang voor ouders

Samen met BK en BMK hebben we twee modelbrieven opgesteld over de compensatieregeling die vanuit de kinderopvangondernemers naar de ouders wordt gestuurd. Eén brief is voor ouders die wel of geen kinderopvangtoeslag ontvangen, de andere brief is voor ouders die gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling.

FAQ van ouders

Ook hebben we gezamenlijk een aantal veelgestelde vragen (faq) over de compensatieregeling opgesteld. We zullen dit document aanvullen met nieuwe vragen/antwoorden die we krijgen.

Lees ook de toelichting over de compensatieregeling op de site van de Rijksoverheid.