SER-advies: Maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

SER

De kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang (BSO), is van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg.
Ook levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Kinderopvang moet dus van goede kwaliteit zijn, toegankelijk voor alle kinderen, betaalbaar voor alle ouders en eenvoudig van opzet. Dat adviseert de Sociaal Economische Raad (SER). De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken.

Een breed toegankelijk en inclusief stelsel

De SER adviseert om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren. In de kinderopvangtoeslag komt de eis dat ouders moeten werken te vervallen, allereerst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarna moet ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week worden gerealiseerd.

Aantrekkelijker buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang kan bijdragen aan de brede talentontwikkeling van kinderen. Ook daarvoor is verbetering van kwaliteit nodig, met continuroosters en sluitende dagarrangementen die aantrekkelijke activiteiten bieden voor kinderen en goede arbeidscontracten voor personeel. De BSO moet ook aandacht hebben voor kinderen met een achterstand of vertraging door corona.

Opvang die betaalbaar is voor alle ouders

De SER stelt voor kinderopvang beter betaalbaar te maken vooral voor de lage en de middeninkomens en de financiering van kinderopvang te vereenvoudigen. Het ontzorgen van ouders staat daarbij voorop. Door deze verandering in maatschappelijke functie is volgens de raad een relatief hogere bijdrage van de overheid noodzakelijk. In een nieuw financieringsstelsel kan bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag rechtstreeks worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties.

Dit is een bericht van de SER
Download het adsiesrapport 'Een kansrijke start voor alle kinderen' van de SER

Wat vindt BOinK van het advies van de SER?

Wij zijn blij met het advies van de SER. Het is mooi dat de kwaliteit van de kinderopvang wordt erkend. De grootste winst is te halen in de groep kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderopvang kan ervoor zorgen dat kinderen eventuele (taal)achterstanden al voor de start op de basisschool inhalen.

Er moet zo snel mogelijk een nieuw financieringssysteem komen dat de kinderopvangtoeslag zal vervangen. Maar dat moet wel heel voorzichtig gebeuren zodat ouders financiele zekerheid hebben.

We hopen van harte dat het nieuwe kabinet het voorstel van de SER overneemt. Het is een buitengewoon goed voorstel dat veel gaat opleveren voor kinderen. En het levert de maatschappij veel op als meer ouder (meer) gaan werken.   

Samen met andere partijen ui de kinderopvang hebben wij in een Manifest 'Veranker de unieke expertise van kinderopvang' en een pleitnotitie ookal gepleit voor betere toegankelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen.

 

Op NPO Radio reageert BOinK voorzitter Gjalt Jellesma uitgebreid op het voorstel (luister terug)

Meer over gratis kinderopvang