Samenwerking belangrijk voor ontwikkeling kind

De samenwerking van kinderopvang met ouders is van essentieel belang voor de intellectuele én sociale ontwikkeling van het jonge kind. Ook een 'warme' overdracht naar de basisschool heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.

Dat blijkt uit een onderzoeken en een kennisdossier van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang. In dit dossier worden onder andere de volgende praktische tips gegeven:

  1. Maak werk van een goede samenwerking. Zorg voor een heldere visie en betrokkenheid van ouders.
  2. Betrek ouders in het tot stand brengen van een goede samenwerking. Vraag een aantal ouders om advies en betrek hen bij het ontwikkelen van ouderbetrokkenheid.
  3. Houd het doel van ouderbetrokkenheid voor ogen: een optimale ontwikkeling voor het kind mogelijk maken.
  4. Stel ouders in staat thuis goede en betrokken ouders te zijn.
  5. Bewaak eigen elkaars grenzen en taken. Blijf in gesprek met ouders wanneer grenzen (dreigen te) worden overschreden.
  6. Ouders zijn de beste adviseurs van de kinderopvang. ‘Lastige ouders’ verbeteren vaak de kinderopvang; óf ze hebben een punt van verbetering, óf ze leren professionals nog beter eigen grenzen te stellen.

Overdracht aan de basisschool

Ook een goede overdracht van het kind naar de basisschool is belangrijk. Zo kunnen kinderen een goede start maken op de basisschool. In de Wet IKK is opgenomen dát er een overdracht moet zijn. Niet hoe dit moet gebeuren. Het ministerie van SZW ontwikkelde een infographic om professionals te helpen een goede overdracht te realiseren van kinderen die van het kinderdagverblijf naar de basisschool gaan.

Ga naar de infographic