Personenregister continue screening van start

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken.

Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.

Wie moeten zich inschrijven in het register?

  • de houder
  • medewerkers
  • personen die structureel* tijdens opvanguren werkzaam zijn
  • personen die toegang hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen (kantoorpersoneel en bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau);
  • personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum gevestigd op een woonadres
  • gastouders
  • personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder wonen (huisgenoten)
  • personen van 18 of ouder die structureel* tijdens opvanguren aanwezig zijn

Wat betekent ‘structureel’?

Structureel betekent: aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.

Inschrijven kan via de website van DUO.

 

Luister naar een toelichting van Staatssecretaris Tamara van Ark op NPO Radio 1

Luister naar de reactie van BOinK voorzitter Gjalt Jellesma

Lees meer over het personenregister (factsheet GGD Ghor)