Onderzoeken BOinK en ABN AMRO staan los van elkaar

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft een onderzoek gedaan naar de gepubliceerde uurtarieven in de kinderopvang. Dit onderzoek is mede bekostigd door de ABN AMRO. Op verzoek van BOinK heeft het Waarborgfonds Kinderopvang naar de resultaten en conclusies van het uurprijsonderzoek gekeken en geconstateerd dat deze correct zijn. Het uurprijsonderzoek staat los van het onderzoek van de ABN AMRO zelfstandig heeft gedaan naar de situatie op de arbeidsmarkt voor de sector kinderopvang.

 

Lees meer over het uurprijsonderzoek en conclusies van BOinK

Naast het uurprijsonderzoek van BOinK heeft de ABN AMRO Bank geheel zelfstandig onderzocht wat de situatie is op de arbeidsmarkt voor de sector kinderopvang en daarover een publicatie uitgebracht met de titel: ‘War for talent’ ontspruit op de kinderopvang. In deze publicatie zijn ook de resultaten van het uurprijsonderzoek verwerkt. Deze publicatie gaat echter verder dan het uurprijsonderzoek van BOinK en geeft vanuit de visie van de ABN AMRO inzicht op de vraagstukken omtrent personele tekorten in de sector.