Inspectierapport kinderopvang in één oogopslag

Vanaf nu kunt u 'in één oogopslag' de score van uw kinderopvangorganisatie inzien. Hiervoor worden gekleurde balkjes gebruikt. Daarmee wordt per onderdeel van het inspectierapport weergegeven of het 'in orde' of 'niet in orde' is.

Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de kinderopvangorganisatie opzoeken. In de rechterkolom staan alle inspectierapporten. Klik het gewenste rapport aan. In het middenscherm vindt u nu een blokje 'Uitkomsten van de inspectie'. Dit is een compact overzicht van belangrijke elementen van het rapport, zoals veiligheid en het pedagogisch klimaat. Als u met uw cursor (muis) over de balkjes gaat verschijnt er meer uitleg over het onderdeel. In het inspectierapport zelf (dat u kunt downloaden) kunt u de details opzoeken.

De 'visuele samenvatting' van de inspectierapporten is ontwikkeld door GGD GHOR Nederland met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de ontwikkeling hebben we als oudervertegenwoordiger meegekeken en verbeterpunten aangegeven.

Lees meer over 'in één oogopslag'

Lees meer over de GGD inspectie