FAQ bso tijdens onderwijsstaking

Alle onderwijsbonden hebben een onderwijsstaking aangekondigd voor 6 november a.s. De actie wordt gesteund door Ouders & Onderwijs. Hoe zit het met de (buitenschoolse) opvang van de kinderen op deze dag? Is de school of bso verplicht opvang aan te bieden? Een overzicht van de meestgestelde vragen met antwoord.

 • Is de bso verplicht opvang te bieden?

  Stakingsdagen kunnen worden gezien als een situatie van overmacht, deze vallen (over het algemeen) niet onder de dagen die in het contract met de bso zijn opgenomen (waar vaak wordt gesproken over ‘studiedagen’, ‘schoolvrijedagen’ of ‘schoolsluitingsdagen’). De opvangorganisatie is daarom niet verplicht opvang te organiseren op een dag dat de basisschool is gesloten i.v.m. een staking. De school heeft wel een inspanningsverplichting buitenschoolse opvang te faciliteren.

  Als de bso geen opvang aanbiedt dan heeft dat vaak een praktische reden: er is geen personeel beschikbaar dat in de ochtenduren kan werken. Als de bso wel opvang aanbiedt dan is dat vaak tegen betaling. Let op: maakt u nog geen gebruik van bso bij de betreffende opvangorganisatie, maar wilt u op de stakingsdag wel opvang afnemen, dan dient u voor deze ene dag een contract met de bso af te sluiten. Als u aan de eisen van de Belastingdienst voldoet heeft u voor deze dag recht op kinderopvangtoeslag.

  Natuurlijk moet er wel opvang worden geboden op de tijden dat de kinderen op een 'gewone' woensdag naar de voorschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang gaan.

 • Is de school verplicht opvang te bieden?

  Ouders & onderwijs liet (na overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bij een vorige onderwijsstaking weten: “Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen op de stakingsdag. In eerste instantie regelt de school opvang op de school zelf. Dit kan door bijvoorbeeld medewerkers die niet staken in te zetten voor de opvang op school. Lukt het de school echt niet om opvang te regelen? Dan moet de school in ieder geval regelen dat leerlingen terecht kunnen bij een buitenschoolse opvang. De kosten daarvan zijn voor de ouders. De Minister van Onderwijs heeft in de beantwoording van Kamervragen over een eerdere staking duidelijk aangegeven dat scholen hier alleen voor kiezen als het echt niet anders kan”.

 • Voor wie zijn de kosten van extra opvang?

  De kosten voor de extra opvang op de stakingsdag zijn voor de ouders. Als aan de voorwaarden van de Belastingdienst wordt voldaan kan er kinderopvangtoeslag worden aangevraagd voor de uren dat er gebruik wordt gemaakt van kinderopvang.

 • Mag ik mijn kind ook gewoon ’s middags naar de bso brengen, of ben ik verplicht een hele dag te betalen?

  Een opvangorganisatie kan u niet verplichten extra uren af te nemen. Gaat uw kind normaal vanaf 14.30 uur naar de bso dan heeft u op de stakingsdag ook recht op opvang vanaf 14.30 uur zonder dat daar extra kosten voor worden gerekend. U heeft immers een contract voor het afnemen van deze uren.

 • Waar kan ik terecht met vragen en klachten?

  Heeft u vragen over of problemen met de staking, dan kunt u terecht bij Ouders & Onderwijs en bij ons.

Meer nieuws