Extra begeleiding van peuters op kinderdagverblijf bespaart geld

NOS

Kinderdagverblijven worstelen met peuters die extra begeleiding nodig hebben. Met meer aandacht kunnen deze kinderen meekomen met andere kinderen en hoeven ze uiteindelijk niet naar medische dagopvang. Maar het ontbreekt veel dagopvangorganisaties aan extra middelen, meldt het AD. "Kinderopvang lijkt een soort oppascentrale, maar in werkelijkheid ontwikkelen kinderen zich daar", aldus Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK.

De krant haalt een onderzoek naar zo'n 120 opvanglocaties aan waaruit zou blijken dat 24 procent van de kinderen in de kinderopvang en 37 procent op de peutergroepen extra zorg nodig heeft. Het grootste deel van de kinderen heeft naar verluidt extra taalondersteuning nodig. Een klein deel van de peuters heeft gedragsproblemen en er zitten kinderen in de reguliere dagopvang met een lichamelijke of verstandelijke beperking, stelt het AD.

'Oppascentrale'

Dat er weinig aandacht is voor speciale zorg op kinderdagverblijven, is volgens Gjalt Jellesma van ouderorganisatie Boink zeer kwalijk. "Kinderopvang lijkt een soort oppascentrale, maar in werkelijkheid ontwikkelen kinderen zich daar", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Het is volgens Jellesma beter om kinderen met gedragsproblemen op jonge leeftijd binnen de reguliere dagopvang te houden. Zo worden ze voorbereid om op school ook goed te kunnen functioneren. Ook is het belangrijk om al vroeg na te gaan wat de kinderen precies nodig hebben, vindt hij. "In een groep wordt sneller ontdekt wat een kindje nodig heeft. Hoe eerder we problemen van kinderen signaleren, des te effectiever we aan de slag kunnen. In de eerste vier en vijf jaar van het leven worden de hersenen voor een belangrijk deel gevormd", zegt hij.

Ook valt er volgens Jellesma geld te besparen wanneer er in een eerder stadium extra aandacht is. Opvangen in de reguliere dagopvang zou namelijk goedkoper zijn dan aparte opvang voor de kinderen te moeten regelen. "Het is zes keer zo duur om het gedrag van kinderen op latere leeftijd aan te pakken. Maar ook bijvoorbeeld speciale vervoerskosten vallen weg wanneer peuters tegelijkertijd met hun boertjes en zusjes worden weggebracht."

Medische dagopvang

Het is wettelijk bepaald dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Volgens Jellesma is het opmerkelijk dat er vanaf vier jaar dus wel geld en tijd wordt gestoken in voorzieningen voor kinderen die extra zorg nodig hebben, maar in de dagopvang niet.

In een aantal gemeenten worden de kinderen wel extra begeleid of hebben kinderdagverblijven extra begeleiding geregeld. Maar dat is lang niet overal het geval, stelt de krant. "Sommige kinderdagverblijven improviseren heel erg goed. Maar je wilt natuurlijk dat er goed beleid komt", zegt Jellesma.

Daarom moet er volgens hem onder meer geld vrijkomen voor speciale begeleiders op de groepen. "Die moeten de kinderen een aantal uur per week of per maand begeleiden." Ook zou er extra ruimte moeten komen voor onderzoek naar welke zorg kinderen nodig hebben.

Dit is een artikel van NOS

Meer over de kwaliteit van kinderopvang